Quý 1/2020: Thu ngân sách tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 3/2020 ước đạt 106,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu quý 1/2020 đạt 391 nghìn tỷ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, thu nội địa tháng 3/2020 ước đạt 85,2 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu quý 1/2020 đạt 324,7 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán, tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 đạt 26,7% dự toán, tăng 13%). Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 23%), trong đó 45 địa phương thu đạt trên 26% dự toán; 46/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 17 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Có được kết quả trên do cơ quan thuế đã tập trung triển khai công tác thu ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN.

Đối với thu từ dầu thô, thực hiện tháng 3/2020 ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý 1/2020 đạt xấp xỉ 14,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,4% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019. Giá dầu thô trên thị trường thế giới thời gian gần đây đã giảm mạnh, có lúc đã giảm xuống 25-27 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thanh toán bình quân của Việt Nam từ đầu năm đến nay vẫn ở mức 65 USD/thùng, cao hơn 5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng ước đạt 2,8 triệu tấn, bằng 26,8% kế hoạch.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 3/2020 ước đạt 26 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý 1/2020 đạt 77 nghìn tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1/2020 ước đạt 116,34 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn giảm, như ô tô nguyên chiếc giảm 43,3%, sắt thép giảm 16%, xăng dầu các loại giảm 17,6%, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 8,6%,... tác động làm giảm thu ngân sách của khu vực này.

Trong 3 tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan đã triển khai mạnh mẽ các biện pháp để đảm bảo thu theo dự toán được giao, theo đó đã ban hành Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ ngày 21/02/2020 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020.  Đồng thời, chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (25,6 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 24,7% dự toán, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng chi NSNN tháng 3/2020 ước đạt 122,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi quý 1/2020 đạt 343,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 61,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán, tăng 31,8%; chi trả nợ lãi đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán, tăng 9,9%; chi thường xuyên đạt gần 246,6 nghìn tỷ đồng, bằng 23,3% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến ngày 15/3/2020, hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát ước đạt 186.757 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 1.015 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 1,5 tỷ đồng.

Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 3 và quý 1/2020 được thực hiện, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Để phòng, chống dịch Covid-19, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trích 2,7 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng chống dịch; xây dựng một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã giao là 470,6 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 3/2020, có 51/53 (96,2%) Bộ, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn được giao đến Bộ Tài chính; số vốn đã phân bổ đạt 79,5% kế hoạch được giao đối với trung ương và 100% kế hoạch được giao đối với địa phương. Mặc dù có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm 2019 (tăng cả về tiến độ và mức thực hiện), song tiến độ giải ngân vốn quý I vẫn còn chậm.

Tính đến ngày 15/3/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là 39.839,9 tỷ đồng, bằng 8,86% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN. Cụ thể, vốn trong nước giải ngân là 37.818 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 9,2% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao; Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 2.021,9 tỷ đồng, bằng 3,6% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 3,4% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao.

Ngoài ra, hệ thống KBNN còn kiểm soát thanh toán vốn của các Bộ, ngành, địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao là 759,3 tỷ đồng, bằng 9,1% kế hoạch (kế hoạch Bộ, ngành địa phương phân bổ là 8.306,8 tỷ đồng). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 4,7 tỷ đồng.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 3 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 41,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2020 để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (9.090 tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 16,43 năm, lãi suất bình quân 3,09%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).

PV