Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 169 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý IV và cả năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) tại thời điểm 1/1/2013 là 756,383 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG quý II (đến hết ngày 30/6/2013) là 55,467 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG quý III (đến hết ngày 30/9/2013) là 58,601 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết quý IV (đến hết ngày 31/12/2013) là 169,219 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV (từ ngày 1/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013) là 1.094,158 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV là 983,540 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, trong số ước tồn dư đến 31/12/2013, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) còn 304.710 triệu đồng, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội còn 137.705 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigonpetro) còn 52.000 triệu đồng... Trong khi đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm 176.753 triệu đồng, Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) âm 145.834 triệu đồng...

Theo Bộ Tài chính, số liệu tổng hợp theo báo cáo của các DN đầu mối là số liệu trước soát xét. Bổ sung thêm 07 DN đầu mối mới (so với lần công bố ngày 07/10/2013) là: Công ty CP Xăng dầu Thái Sơn B.Q.P; Công ty CP Xăng dầu và DV Hàng Hải STS; Công ty Công ty TNHH SX và TM Hưng Phát; Công ty CP DK Đông Phương; Công ty CP ĐT DK Nam Sông Hậu. 2 doanh nghiệp đầu mối là Công ty CP thương mại và XNK Vật tư giao thông và Công ty CP Dương Đông - Hòa Phú chưa phát sinh Quỹ BOG.

Trong khi đó, Công ty CP Lọc hóa đầu Nam Việt điều chỉnh số theo Biên bản tổng hợp kết quả thanh tra ngày 17/12/2013 của Thanh tra Tài chính số dư đầu kỳ tăng thêm 5.098 triệu đồng...

(GK)