Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 3.800 tỷ đồng

(eFinance Online) -Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2018 (đến hết ngày 0/6/2018) là 3.812,378 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý Giá- Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý II năm 2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2017 là 5.105,537 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2018 (đến hết ngày 31/3/2018) đạt 4.526,141 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2018 (từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018) là 1.407,167 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2018 (từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018 là 2.126,225 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2018: 5,312 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2018 là 17 triệu đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2018 (đến hết ngày 0/6/2018) là 3.812,378 tỷ đồng.

(PV)