Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư gần 900 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý 4/2021. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý 4/2021 (đến hết ngày 31/12/2021) là 898,582 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV/2021. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV năm 2021 (đến hết ngày 31/12/2021) là  898,582 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2021 (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021): 739,685 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2021 (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021): 666,816 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2021: 1,764 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2021: 138 triệu đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2021 (đến hết ngày 30/9/2021):  824,088 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021):  1.122,920 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021):  5.340,068 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020: 9.234,614 tỷ đồng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26/2/2022 cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 25.532 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 26.287 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.801 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.509 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.932 đồng/kg.

Trước bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

PV