Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 3.504 tỷ đồng

(eFinance Online) - Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) vừa thông báo chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong quý IV/2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
 
Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2018 là 3,577 tỷ đồng. Ảnh: Kim Liên.  Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2018 là 3,577 tỷ đồng. Ảnh: Kim Liên.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2017 là 5.105,537 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2018 (hết ngày 31/3/2018) 4.526,141 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2018 (hết ngày 30/6/2018) hơn 3.812 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2018 (hết ngày 30/9/2018) là 3.039,169 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý IV/2018 (hết ngày 31/12/2018) hơn 3.504 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV/2018 (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là 2.104,433 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV/2018 (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018): 1.642,717 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2018 là 3,577 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý IV/2018 là 87 triệu đồng.

PV