Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện còn hơn 2.864 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết Quý I/2017 (tính đến hết ngày 31/3/2017) là 2.864,527 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Bộ Tài chính công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý I năm 2017 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối như sau:

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 01/01/2017 là 2.389,891 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I/2017 (từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/3/2017) là 1.207,772 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I/2017 (từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017) là 780,647 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I/2017 là 3,210 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I/2017 là 52 triệu đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2017 (tính đến hết ngày 31/3/2017) là 2.864,527 tỷ đồng.

(T.H)