Quy định mới về định mức chi phí nhập, xuất, bảo quản và định mức hao hụt hàng DTQG

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 160/2015/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, xuất hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý (Thông tư 160) và Thông tư số 161/2015/TT-BTC quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý (Thông tư 161).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thông tư 160 và 161 ra đời đã góp phần giải quyết một số vấn đề bất cập do thực tiễn quản lý đặt ra như: Giải quyết hệ thống định mức phù hợp với sự chuyển đổi công nghệ bảo quản của thóc DTQG từ công nghệ bảo quản truyền thống thoáng tự nhiên sang bảo quản theo công nghệ áp suất thấp với 2 phương thức bảo quản là đổ rời và đóng bao quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2014/BTC; Bổ sung kịp thời các định mức đối với các mặt hàng mới đưa vào dự trữ hoặc còn chưa xây dựng được định mức (mặt hàng nhà bạt cứu sinh loại nhẹ nhập kho năm 2013, 2014).

Đồng thời, loại bỏ định mức đối với mặt hàng không còn nằm trong danh mục hàng DTQG theo quy định tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP (mặt hàng ô tô tải); kịp thời điều chỉnh định mức phù hợp với sự biến động của yếu tố giả cả trong cơ cấu định mức.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, việc sửa đổi, bổ sung hai thông tư trên đã góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc triển khai xây dựng các thông tư quản lý định mức theo quy trình nghiệp vụ chuyên môn. Từ đó, đã sửa đổi 5 Thông tư gồm: Thông tư số 207/2010/TT-BTC, Thông tư số 05/2011/TT-BTC, Thông tư số 185/2011/TT-BTC, Thông tư số 186/2011/TT-BTC, Thông tư số 187/2011/TT-BTC thành 2 Thông tư bảo đảm đầy đủ các nội dung định mức theo quy định, dễ hiểu và dễ áp dụng.

Đây là một điểm nhấn trong cải cách thủ tục hành chính của Tổng cục DTNN năm 2015, là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý DTQG; đồng thời là cơ sở pháp lý để Tổng cục DTNN xây dựng chế tài, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý hoạt động DTQG.

(PV)