Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 118/2018/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi được Tổ chức quản lý cảng cá thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản thì phải nộp phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. 

Tổ chức, cá nhân khi được Chi cục Thủy sản cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này. 

Mức thu phí, lệ phí thực hiện như sau: Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản có mức thu là 150.000 đồng + số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn (Tối đa 700.000 đồng/lần); Lệ phí cấp giấy phép khai thác thuỷ sản: Cấp mới 40.000 đồng/lần; Gia hạn hoặc cấp lại 20.000 đồng/lần; Đổi giấy phép do đổi nội dung trong giấy phép 40.000 đồng/lần; Lệ phí cấp giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài: Cấp mới 200 USD/lần; Gia hạn hoặc cấp lại 100 USD/lần; Đổi giấy phép do đổi nội dung trong giấy phép 200 USD/lần.

Thông tư nêu rõ tổ chức quản lý cảng cá thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành  từ ngày 15/01/2019.

(PV)