Quy định mới về thực hiện bảo hiểm y tế

Liên Bộ Y tế - Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC sửa đổi một số quy định về thực hiện bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, Thông tư bổ sung căn cứ pháp lý để xác định một số đối tượng tham gia BHYT: cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội…; Bổ sung quy định về thanh toán BHYT trong một số trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật; Bổ sung quy định về cấp thẻ BHYT với các đối tượng: người đã hiến bộ phận cơ thể, công viên chức đang trong thời gian tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác...

Ngoài ra còn có một số thay đổi về thủ tục được thanh toán chi phí vận chuyển, khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT; theo dõi điều chỉnh quỹ định suất thanh toán…

Những thay đổi trên sẽ được áp dụng từ ngày 01/09/2014.

(T.H)