Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ tại Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối với chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 đến dưới 10,4 được bố trí căn hộ chung cư loại 1 (130 - 150 m2); các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,25 trở lên, Trung tướng, Thiếu tướng các lực lượng vũ trang được bố trí căn hộ chung cư loại 2 (100 - 115 m2); chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25, chuyên viên cao cấp (A3) hoặc chức danh tương đương, Đại tá, Thượng tá, Trung tá các lực lượng vũ trang được bố trí căn hộ chung cư loại 3 (80 - 90 m2). Các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,2 đến dưới 0,7; chuyên viên chính (A2) hoặc chức danh tương đương, Thiếu tá, Đại úy các lực lượng vũ trang được bố trí căn hộ chung cư loại 4 thuộc khu vực đô thị (50 - 60 m2) hoặc căn hộ loại 1 nhà một tầng nhiều không gian tại khu vực nông thôn (50 - 60 m2).

Việc bảo trì nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng và pháp luật về nhà ở. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở công vụ thì Trung tâm Phát triển Qũy đất lập dự toán kinh phí bảo trì nhà ở công vụ hàng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ thì kinh phí bảo trì phần sở hữu chung (2%) phải được tính trong giá mua nhà ở thương mại đó.

(T.H)