Quy hoạch phải lấy người dân làm gốc

(eFinance Online) - Ngày 25/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Luật Quy hoạch - Hướng tới phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu".
Toàn cảnh Hội thảo "Luật Quy hoạch - Hướng tới phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu". Ảnh: T.NToàn cảnh Hội thảo "Luật Quy hoạch - Hướng tới phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu". Ảnh: T.N

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Quang Các - Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được thành tựu lớn và chuyển sang nền kinh tế thị trường, trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Quy hoạch cùng các công cụ quản lý nhà nước khác đang được thay đổi cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước". 

Trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương dã xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về công tác quy hoạch. Theo thống kê của Vụ Quản lý quy hoạch, giai đoạn 2011 - 2020, số lượng quy hoạch các loại phải lập là 19.285 quy hoạch.

Đánh giá về công tác quy hoạch, Vụ Quản lý quy hoạch cho rằng, những năm qua, công tác này đã đạt được nhiều thành tựu và ngày càng đáp ứng được nhu cầu quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Quy hoạch là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng nằm và là công cụ giúp Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ướng và địa phương trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác quy hoạch còn bộc lộ rất nhiều hạn chế, tồn tại. Quy hoạch ở Việt Nam hiện được lập quá nhiều, chất lượng thấp nên thiếu tính khả thi, gây lãng phí nguồn lực của đất nước. Bên cạnh đó quy hoạch thiếu sự gắn kết, không thống nhất, chồng chéo. Đa số quy hoạch được lập nhưng không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như cân đối nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi. Hầu hết các quy hoạch đưa ra các chỉ tiêu phát triển số học, thiếu tổ chức không gian phát triển hợp lý, không phù hợp với thực tiễn, không gắn với nguồn lực thực hiện.

Ngoài ra, việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chưa hợp lý, không thống nhất, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo điều hành. Vì thế, nhiều dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch bị treo một thời gian dài mà không được triển khai thực hiện. 

Với những bất cập đang tồn tại, việc thay đổi phương pháp xây dựng và quản lý quy hoạch là đòi hỏi thực tiễn khách quan. 

Tham dự hội thảo, ông Geert Vansintjan - Phó Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cho rằng: "Vai trò của quy hoạch là cực kì quan trọng cho sự phát triển của kinh tế xã hội. Quá trình này trực tiếp ảnh hưởng tới người dân, đặc biệt là nông dân, chỉ với quá trình quy hoạch có bài bản chúng ta mới đạt tới mục tiêu rõ ràng. Do vậy, phải hợp tác và cùng phát triển với kế hoạch lấy người nông dân làm gốc, đồng thời cũng phải chừng trị nghiêm khắc cá nhân, tổ chức không chấp hành nghiêm túc quy định trong quy hoạch". 

Các chuyên gia cũng cho rằng, công tác quy hoạch của Việt Nam đang là thành lũy cuối cùng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Do vậy, thay đổi phương pháp xây dựng, quản lý quy hoạch sẽ làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước của các Bộ, ngành. Từ đó, quy hoạch sẽ là động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn với cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh. 

(T.N)