Quý I/2014: Huy động 83.014 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, đến hết quý I/2014, đã huy động được 83.014 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 35,8% kế hoạch cả năm; riêng trong tháng 3/2014 đã huy động được 31.125 tỷ đồng, đạt 13,4% kế hoạch cả năm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong quý I/2014, tình hình thị trường thuận lợi cho công tác huy động vốn, lãi suất huy động giảm ở tất cả các kỳ hạn (trên 100 điểm so với thời điểm ngày 01/01/2014).

Với dự kiến kế hoạch huy động trong quý II/2014 khoảng 80.000 đến 100.000 tỷ đồng (trong đó trong tháng 4/2014 khoảng 34.000 đến 36.000 tỷ đồng); cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan của bộ và với Ngân hàng Nhà nước để theo dõi chặt diễn biến thị trường, kịp thời có những giải pháp phù hợp nhằm phấn đấu đạt kế hoạch huy động.

(PV)