Quý II/2019: Tổng số sử dụng Quỹ BOG 1.706,498 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong quý II/2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu 
Ảnh: Quang MinhẢnh: Quang Minh

Theo đó, tổng số trích Quỹ BOG trong quý II/2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) 1.826,385 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II/2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) 1.706,498 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II/2019 là 1,075 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý II/2019 là 252 triệu đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là - 499,932 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là - 620,643 tỷ đồng.

PV