Quý III/2019: Số dư Quỹ BOG hơn 2.019 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý III/2019 nhằm công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 
 
Ảnh: Quang Minh.Ảnh: Quang Minh.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) âm 620,643 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) âm 499,932 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019) là 2.518,191 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019) 0 đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý III/2019 là 1 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý III/2019 là 12 triệu đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2019 (đến hết ngày 30/9/2019) là 2.019,246 tỷ đồng.

Quang Minh