Quý IV/2018: Sử dụng Quỹ BOG xăng dầu giảm khoảng 0,4 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu tổng hợp của 27 công ty xăng dầu đầu mối đang tham gia thực hiện Quỹ  bình ổn giá (Quỹ BOG) xăng dầu cho thấy, hiện có 21 công ty đang còn quỹ dương, tăng so với quý III/2018 là 01 công ty.

** Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 3.504 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 31/12/2018, số dư của quỹ BOG còn 3.504,376 triệu đồng. Ảnh: Kim Liên. Tính đến hết ngày 31/12/2018, số dư của quỹ BOG còn 3.504,376 triệu đồng. Ảnh: Kim Liên.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, số dư của quỹ BOG còn 3.504,376 triệu đồng. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex) có số dư lớn nhất là 1.930.697 triệu đồng, tăng 143 triệu đồng so với quý III/2018 (quý III/2018 có số dư 1.787.161 triệu đồng); Tổng công ty Xăng dầu Quân đội với tổng số dư là 315.651 triệu đồng (thấp hơn số dư của quý III/2018 khoảng 1 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Dầu khí Hồ Chí Minh (Saigon petro) với số dư là 286.820 triệu đồng, tăng so với số dư của quý III/2018 hơn 19 triệu đồng; Công ty TNHH vận tải Bộ Hải Hà, Công ty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với số dư lần lượt là 212.504 triệu đồng, 189,536 triệu đồng, 127.848 triệu đồng… Đa số các công ty đều có số dư cao hơn quý III/2018.

Tính đến ngày 31/12/2018, số công ty bị âm quỹ chỉ còn 6 công ty và đa số các công ty có số âm giảm đi, duy chỉ có Công ty TNHH Hải Linh là có số dư âm tăng vượt trội, tăng tới 100.987 triệu đồng, trong khi quý III/2018 chỉ là 83.544 triệu đồng. Còn Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt có số dư không đổi kể từ 31/12/2017 đến 31/12/2018, vẫn ở số dư 24.654 triệu đồng.

Ước tổng trích quỹ từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018 là 2.104,433 tỷ đồng, trong đó Công ty Petrolimex trích quỹ nhiều nhất là 991.445 triệu đồng, tiếp theo là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) với số trích là 179.540 triệu đồng, Công ty TNHH TM và DL Xuyên Việt Oil với số trích là 113.267 triệu đồng… Có 4 công ty không trích Quỹ BOG.

Ước tổng sử dụng quỹ từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2018 là 1.642,717 tỷ đồng, trong đó Petrolimex sử dụng 760.221 triệu đồng. Có 5 công ty không sử dụng quỹ BOG trong quý IV/2018, đó là: Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt, Công ty Thái Sơn B.Q.P, công ty CP thương mại và XNK Vật tư giao thông, công ty CP Dương Đông – Hòa Phú, Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV.

Tổng số tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2018 là 3.577 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG âm trong quý IV/2018 là 87 triệu đồng.

Kim Liên