Quý IV/2019: Số dư Quỹ BOG 2.779,815 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa công khai thông tin tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý IV/2019. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV/2019 (đến hết ngày 31/12/2019) là 2.779,815 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là - 620,643 tỷ đồng;  Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là - 499,932 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2019 (đến hết ngày 30/9/2019) là 2.019,246 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV/2019 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019) 1.278,604 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV/2019 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019) 520,276 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2019 là 2,250 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý IV/2019 là 8 triệu đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý IV/2019 (đến hết ngày 31/12/2019) 2.779,815 tỷ đồng.

PV