Quyết liệt khắc phục hạn chế trong thu chi NSNN

Chiều 20/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội (QH) phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình. Ảnh: Trần Hải. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình. Ảnh: Trần Hải.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH cho biết, báo cáo quyết toán được thực hiện đúng theo quy định của Luật NSNN, đủ điều kiện trình QH thông qua.

Cụ thể, tổng số thu cân đối NSNN là 1.058.140 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2011, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN). Tổng số chi cân đối NSNN là 1.170.924 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013). Bội chi NSNN 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 41.342 tỷ đồng). Nguồn bù đắp bội chi NSNN: vay trong nước: 112.283 tỷ đồng; vay ngoài nước: 41.843 tỷ đồng.

Báo cáo thẩm tra cho biết, trong năm 2012, công tác quản lý thu thuế có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, thanh tra thuế đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, song quy mô chưa đủ lớn, việc xử lý các vi phạm còn chưa đúng theo quy định của pháp luật, tính răn đe chưa đủ mạnh nên tình trạng khai man, trốn thuế nhất là việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trốn thuế, gian lận thuế ở khu vực ngoài quốc doanh vẫn khá phổ biến, gây thất thu cho NSNN.

Trong năm 2012, mặc dù cơ quan Thuế, Hải quan đã tích cực thu nợ đọng thuế và các khoản nộp NSNN, nhưng tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn lớn và tăng cao so với năm 2011.

Tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu NSNN toàn ngành Thuế năm 2012 là 8,38%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra (dưới 5%), trong đó có 12/19 tỉnh hụt thu năm 2012 có mức nợ thuế tăng trên 50% so với năm 2011. Bên cạnh nguyên nhân nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế như báo cáo của Chính phủ, việc đôn đốc thu nợ chưa triệt để, việc xử lý nợ chưa thực sự kiên quyết, nghiêm minh, dẫn đến nợ đọng thuế và các khoản thu NSNN vẫn lớn.

Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị, trong thời gian tới, Chính phủ cần tăng cường chỉ đạo, có giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý thu đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay.

Đối với chi NSNN, quyết toán chi cân đối NSNN năm 2012 là 1.170.924 tỷ đồng, trong đó chi theo dự toán được QH quyết định là 978.463 tỷ đồng, tăng 8,3% so với dự toán và tăng 72.673 tỷ đồng so với số đã báo cáo QH tại kỳ họp thứ 5.

Theo đánh giá của Ủy ban Tài chính Ngân sách, báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của Chính phủ đã tổng hợp đầy đủ và thuyết minh khá chi tiết nguyên nhân tăng giảm từng khoản chi so với dự toán được giao.

Việc lập phân bổ, giao dự toán chi NSNN về cơ bản được thực hiện theo quy định của Luật NSNN. Các cấp, các ngành đã chỉ đạo, điều hành thực hiện NSNN theo Nghị quyết của QH và Hội đồng nhân dân các cấp về dự toán NSNN năm 2012, đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác quản lý chi NSNN năm 2012 như chi thường xuyên vẫn còn tình trạng chi sai chế độ quy định, không đúng mục đích, một số khoản chi quan trọng không đạt dự toán, chi đầu tư xây dựng cơ bản còn thất thoát, lãng phí, sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng vẫn nhiều…

Theo chương trình kỳ họp, QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2012 vào ngày 9/6.

(Theo Báo Hải quan)