Rà soát, hoàn thiện các chính sách xã hội

(eFinance Online) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung hoàn thiện các chính sách xã hội, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách để tránh trùng lắp, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, theo dõi và chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng thụ hưởng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bám sát việc Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để có giải trình bổ sung kịp thời khi được yêu cầu; chuẩn bị và xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư công chậm, chưa triển khai thực hiện của các địa phương thuộc lĩnh vực theo dõi; thực hiện chi trả chính sách xã hội theo hình thức xã hội hóa, trước mắt là thực hiện trong toàn quốc việc chi trả chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải hoàn thành chủ trương đổi mới y tế cơ sở gắn với mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; khuyến khích đẩy mạnh diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, kết hợp với các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngoài công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tập trung hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp học tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng núi, biên giới theo hướng triển khai ở các địa bàn khó khăn, không cào bằng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp bổ sung vốn đầu tư công để thực hiện Chương trình nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016-2020.

(NQ)