Rút ngắn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn ODA

Rút ngắn thời gian, tăng cường hiệu quả hơn nữa việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là mong muốn của Chính phủ Việt Nam trong quá trình sửa đổi Nghị định 38 về quản lý và sử dụng vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Rút ngắn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn ODA.Rút ngắn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn ODA.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai kết quả diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam năm 2013 ngày 5/11, các đối tác phát triển cho rằng việc quản lý và sử dụng vốn ODA của Việt Nam tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam cần liên tục đúc rút kinh nghiệm để đỡ lãng phí nguồn lực. Nhấn mạnh về chất lượng nguồn nhân lực, đối tác Nhật Bản bày tỏ mong muốn Việt Nam cần đào tạo nhiều kỹ sư có trình độ, công nhân có tay nghề cao để đáp ứng cho các công ty đầu tư vào Việt Nam.

Cơ chế hoạt động của VDPF đã giúp đạt được những kết quả bước đầu nhất định liên quan đến quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, đại diện các đối tác phát triển cho rằng, việc triển khai các dự án phát triển ví dụ như cải thiện môi trường, giảm nghèo cần được lồng ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm và hàng năm với sự đóng góp nhiều hơn các tầng lớp xã hội trong cộng đồng.

Về vấn đề lồng ghép các chương trình dự án, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hiện nay cũng đã bắt đầu được lấy ý kiến tại Hội đồng nhân dân (là nơi các đại biểu là các thành phần khác nhau trong cộng đồng). Sau đó kế hoạch này mới gửi lên các cấp cao hơn là Bộ KH&ĐT, Chính phủ, Quốc hội. Mới đây, Chính phủ cũng đã trình dự thảo Luật Đầu tư công, trong đó có nhắc đến việc theo dõi giám sát của cộng đồng liên quan đến các vấn đề liên quan.

Đại diện Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) đánh giá cao sự phối hợp chiều ngang của Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, sự phối hợp theo chiều dọc xuống các cấp thấp hơn ở một số địa phương còn hạn chế khiến các nhà tài trợ chưa có nhiều thông tin cụ thể, cập nhật về kết quả giảm nghèo cho các đối tượng thiểu số. Với mong muốn nguồn vốn ODA được sử dụng hiệu quả hơn nữa, các nhà tài trợ cũng mong muốn khu vực tư nhân được tạo điều kiện có vai trò lớn hơn nữa. 

Cụ thể, theo ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều hoạt động Tổ chức Phi Chính phủ (NGOs) mà cơ quan địa phương không nắm được, do đó, rất mong muốn các Tổ chức Phi Chính phủ đến phối hợp với văn phòng đối tác nước sạch để cùng tháo vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm tốt tại các địa phương khác nhau.

Về vấn đề nhân lực, đại diện Bộ Lao động và Thương binh Xã hội cho biết: Nếu như trước đây, việc phân bổ ngân sách cho công tác đào tạo nghề còn nhiều khó khăn nhưng những năm gần đây Chính phủ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Gần đây Chính phủ đã phê duyệt 45 trường đào tạo nghề chất lượng cao cho thấy triển vọng phát triển đào tạo nghề thời gian tới sẽ được cải thiện mạnh mẽ. Vấn đề ở đây chỉ là sử dụng sao cho hiệu quả nguồn lực.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định sẽ trân trọng tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp và lưu ý xử lý phù hợp trong điều chỉnh và hoạch định chính sách. Thời gian tới, Thứ trưởng Dũng đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam cần có hướng hành động cụ thể, mạnh mẽ, thiết thực hiệu quả hơn, có sự đổi mới chính sách tiếp cận, có sự sáng tạo mới phù hợp thực tiễn.

"Việt Nam mong muốn các đối tác phát triển tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi Nghị định 38 về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Tinh thần rút ngắn thời gian, tăng cường hiệu quả hơn nữa việc sử dụng nguồn lực ODA", Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh...

(T.Hương)