Sai phạm trong sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Thanh tra Bộ Tài chính vừa hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại 24 Tập đoàn, Tổng công ty, trong đó có 21 Tổng công ty nhà nước và 3 công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - con giai đoạn từ năm 2011 đến 2013. Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã phát hiện hàng loạt "ông lớn" sai phạm trong sử dụng Quỹ.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo kết quả thanh tra, trong số 24 doanh nghiệp được kiểm tra có 23/24 doanh nghiệp có hoạt động thu, chi Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, riêng Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận không phát sinh Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (chưa cổ phần hóa), trong đó, 10/23 Tổng công ty chưa thu hồi về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2014 là hơn 225 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện 10/23 Tổng công ty chưa thu hồi về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hơn 225 tỷ đồng. Chỉ ra nguyên nhân chưa thu hồi về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, Thanh tra Bộ Tài chính cho hay, chủ yếu là do các doanh nghiệp cổ phần hóa chiếm dụng tiền bán vốn nhà nước, kinh doanh thua lỗ, khó khăn về tài chính không có tiền trả Quỹ. Điển hình là: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1; Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn…

Ngoài ra, có 3/23 Tổng công ty chậm quyết toán phần vốn nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nguyên nhân chậm quyết toán phần vốn nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đối với 3 Tổng công ty là do chưa thống nhất giá đất khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, có 3 Tổng công ty chưa tính tiền phạt chậm nộp theo quy định để thu hồi và hạch toán tăng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp gồm: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng công ty Cơ khí GTGT Sài Gòn và Tổng công ty Bến Thành.

Thêm vào đó, có 6 Tổng công ty sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp làm vốn kinh doanh không đúng với quy định hiện hành; 10/23 Tổng công ty chưa mở tài khoản tiền gửi theo dõi riêng, thực hiện gửi ở ngân hàng thương mại theo quy định.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, việc chưa mở tài khoản, không gửi tiền ngân hàng thương mại đối với số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp là do một số Tổng công ty đã sử dụng Quỹ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cho vay và góp vốn đối với doanh nghiệp khác hợp tác kinh doanh.

Cũng theo Thanh tra Bộ Tài chính, có 2 Tổng công ty sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ khi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam và Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp. Một số Tổng công ty đã sử dụng Quỹ sai mục đích đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng tình hình tài chính đang khó khăn, khó có thể thu hồi về Quỹ...

Qua kết quả kiểm tra, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị 10 Tổng công ty có biện pháp tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp với số tiền hơn 801 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị 2 Tổng công ty thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại đối với số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hơn 538 tỷ đồng...

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đề xuất giao Cục Tài chính doanh nghiệp thực hiện rà soát đối với 7 Tổng công ty có số dư Quỹ mà không có phương án sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều hòa về Quỹ theo quy định tại Điều 23, 24 Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Cục Tài chính doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý đối với 2 Tổng công ty sử dụng Quỹ tăng vốn điều lệ khi chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì nghiên cứu trình Bộ văn bản hướng dẫn xử lý đối với cổ tức chưa bằng cổ phiếu, cổ phiếu nhận được không phải thanh toán, có liên quan đến lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách năm 2013 theo hướng dẫn của Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, giao Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế rà soát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính; đặc biệt liên quan đến những doanh nghiệp có lợi nhuận được chia từ hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết.

(PV)