Sản phẩm của Công ty Bình Sơn cũng bình đẳng như sản phẩm nhập khẩu

Do giá dầu thế giới xuống thấp, việc tiêu thụ sản phẩm xăng dầu năm 2016 của Công ty Bình Sơn thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, Tập đoàn PVN và Công ty Bình Sơn đã đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét và điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với xăng, dầu diesel, madút và JET-A1 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Ảnh HV.Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Ảnh HV.

PV: Thưa ông đến thời điểm này Bộ Tài chính có quan điểm như thế nào về đề xuất của Công ty Bình sơn về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm của của lọc hoá dầu Bình Sơn?

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Bắt đầu từ năm 2016, nhất là khi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Hàn Quốc (VN-HQ) có hiệu lực, mặt hàng xăng từ mức thuế suất 20% xuống 10% tạo nên sự chênh lệch lớn giữa thuế suất thuế nhập khẩu theo mức thông thường và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo mức ưu đãi đặc biệt của các Hiệp định FTA. Do vậy, việc đề xuất của Bình Sơn chúng tôi thấy hoàn toàn cần thiết và hợp lý, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các sản phẩm từ cơ sở sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Điều này cũng đảm bảo được mức bảo hộ hợp lý theo đúng các cam kết quốc tế khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại. Quan điểm của chúng tôi cho rằng, việc thực hiện các chính sách vừa qua đối với Bình Sơn hoàn toàn không phải ưu đãi mà là nghĩa vụ của Bình Sơn đối với NSNN. Do vậy để thực hiện nghĩa vụ này thì nhà sản xuất trong nước phải được bình đẳng với nhà nhập khẩu từ Hàn Quốc.

PV: Nhưng dưới góc độ bình đẳng của thị trường tại sao chúng ta không nói đến câu chuyện nếu như nơi nào giá rẻ thì người tiêu dùng, DN đầu mối được phép mua sản phẩm tại nơi đó chứ không phải do Bình Sơn là DN trong nước nên phải hỗ trợ mua sản phẩm của DN này?

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Vấn đề bình đẳng ở đây không phải do Bình Sơn quan trọng, mà bình đẳng tôi nói đến là sự bình đẳng chung của tất cả các sản phẩm hàng hoá trong đó các sản phẩm xăng dầu do Bình Sơn sản xuất, có nghĩa các sản phẩm trong nước cũng phải được đối xử bình đẳng như các sản phẩm được nhập khẩu.

PV: Có 1 vấn đề nếu hạ thuế về với mức của Hàn Quốc - Asean, có liên quan đến cơ chế tài chính đặc thù của Bình Sơn đó là NSNN phải bù lại lại cho Bình Sơn đối với những khoản thiếu hụt như thế?

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Sau khi Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực, chúng tôi chờ Hiệp định Asean - Hàn Quốc có hiệu lực, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa cơ chế tài chính phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay và đảm bảo bình đẳng giữa DN trong nước và ngoài nước. Cụ thể chúng tôi sẽ trình sửa theo hướng DN Bình Sơn thực hiện nghĩa vụ thuế hoàn toàn theo các Luật thuế, theo quy định của nhà nước hiện nay và bỏ cơ chế nếu thuế nhập khẩu hạ xuống dưới mức 7% thì nhà nước bù.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng.

(PV)