Sẽ ban hành cơ chế đặt hàng đào tạo ngành, nghề sử dụng NSNN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề sử dụng ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Dự thảo này quy định: việc thực hiện đào tạo một số ngành, nghề theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cần đảm bảo theo 3 nguyên tắc.

Cụ thể: 1- Người học đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề nghiệp theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo được lựa chọn ngành, nghề học, cơ sở đào tạo. Việc thực hiện chi phí đào tạo đối với người học được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo tổ chức triển khai các khóa đào tạo, phải công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2- Cơ sở đào tạo đảm bảo đủ các yêu cầu quy định. Trực tiếp thực hiện hợp đồng đào tạo, không chuyển hoặc giao việc thực hiện hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo khác.

3- Tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề chỉ thực hiện khi người sử dụng lao động thực sự có nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề nghiệp và Người đặt hàng, Người giao nhiệm vụ đào tạo quyết định đào tạo ngành, nghề, số lượng học sinh cần đào tạo.

Cũng theo dự thảo, những ngành, nghề sẽ đào tạo theo cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước gồm: Những ngành, nghề đặc thù, nặng nhọc, độc hại; Những ngành, nghề mà thị trường lao động thiếu nhưng do chi phí đào tạo cao nên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không muốn đào tạo; Những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn; Những ngành, nghề thị trường lao động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa.

Dự thảo nêu rõ, kinh phí thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, gồm: Ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; đóng góp của người sử dụng lao động; học phí và đóng góp của người học theo quy định và nguồn kinh phí trong, ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác...

(PV)