Sẽ có các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 6/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2016 - 2020. Tại hội thảo, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ có các chương trình trị giá 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động của DNNVV trong thời gian tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã có 380.000 DNNVV được thành lập, vượt cao so với mục tiêu là 350.000. Như vậy, đến nay cả nước có 535.000 DNNVV hoạt động. Khu vực này chiếm 50% tổng vốn đầu tư toàn bộ khu vực doanh nghiệp, đóng góp 45% vào GDP, 30% thu ngân sách nhà nước, và tạo ra 55% số việc làm trong giai đoạn trên. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các DNNVV ở nước ta phát triển chưa bền vững.

Chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này, các đại biểu tham gia hội thảo nhận định, trong những năm qua, các chương trình hỗ trợ DNNVV chưa đem lại nhiều hiệu quả. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung thì rất nhiều, song hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì rất hạn chế. Chỉ có hai chương trình xác định đối tượng cụ thể là: Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Và Chương trình hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp có việc còn tản mát, mỗi bộ hỗ trợ một kiểu. Điều này dẫn đến tình trạng có doanh nghiệp được hưởng một ít hỗ trợ về thị trường của Bộ Công Thương, nhưng thiếu về hỗ trợ tư vấn của Bộ tư pháp. Trong khi một doanh nghiệp muốn phát triển tốt thì doanh nghiệp phải được hỗ trợ toàn diện từ nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, thị trường đầu ra... Ngoài ra, còn có nguyên nhân đến từ sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ, ngành, một số địa phương chưa quan tâm thỏa đáng tới mục tiêu hỗ trợ DNNVV phát triển.…

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các đại biểu tham gia hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra rằng bản thân nội tại của các DNNVV cũng còn nhiều hạn chế. Các DNNVV ở Việt Nam nhìn chung có năng lực hấp thụ vốn và công nghệ mới còn thấp, thiếu vốn, mặt bằng sản xuất, thiếu thông tin và thiếu nguồn nhân lực...

Vì vậy, tại hội thảo nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến tham vấn về Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 nhằm khắc phục những tồn tại nói trên. Trong đó, Kế hoạch gồm có 16 chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: đào tạo nguồn nhân lực, trợ giúp thông tin, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các vụ án tranh chấp kinh doanh, hỗ trợ đổi mới sáng tạo... Dự kiến, tổng kinh phí trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 là gần 3 nghìn tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nhấn mạnh, phát triển DNNVV là yêu cầu tất yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu và hoạt động khởi nghiệp một cách thực chất của Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam kiến nghị, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần tập trung thúc đẩy, tạo điều kiện về chính sách và tài chính theo hướng đồng bộ, kịp thời và đúng mục đích để doanh nghiệp được thụ hưởng.  Về mặt nguồn lực hỗ trợ, ông Nam cho rằng không nên hỗ trợ nhỏ giọt theo cách chia chặn từng năm, điều đó sẽ không tạo ra được sự biến chuyển. Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng: “Với nguồn lực hiện nay, Nhà nước không thể trải hết tất cả các lĩnh vực, mà chỉ nên tập trung vào các ngành gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm đổi mới sáng tạo mà Việt Nam có lợi thế”.

(T.N)