Sẽ có hướng dẫn mới về đăng ký, cấp, sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đang trình Bộ Tài chính chủ trương xây dựng Thông tư thay thế Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, việc xây dựng Thông tư sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác cấp mã số, giảm thời gian cấp mã số, tiết kiệm chi phí xã hội, quy định đầy đủ các quy trình, hồ sơ đề nghị cấp mã tạo tính công khai, minh bạch thủ tục hành chính, sử dụng hiệu quả ứng dụng triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến, tạo thuận lợi cho đơn vị quan hệ với NSNN thông qua ứng dụng CNTT và truyền thông.

Hơn 660 nghìn mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đã được cấp

Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (ĐVSDNS). Hệ thống mã số ĐVSDNS đã được các đơn vị trong ngành Tài chính sử dụng thống nhất và đóng một vai trò quan trọng trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng còn một số nhược điểm như: Cấu trúc mã số còn dài gây khó khăn cho việc nhập dữ liệu, mã số chưa phân biệt rõ giữa mã đơn vị dự toán và đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách Nhà nước, mã số chưa được cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quy định về mã chưa khớp với mã địa bàn đã được Chính phủ ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg,…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách (thay thế Quyết định 172/2000/QĐ-BTC) và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.

Việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách được thực hiện qua ứng dụng Hệ thống cấp mã tập trung toàn quốc. Trong đó, Cục Tin học và Thống kê Tài chính cấp mã số ĐVQHNS tại Trung ương, Sở Tài chính thực hiện cấp mã số ĐVQHNS tại địa phương.

Mã số mới được cập nhật hàng ngày vào Hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính, phục vụ cho việc triển khai các ứng dụng toàn ngành, đồng thời trợ giúp việc tích hợp, trao đổi thông tin, phân loại, phân tổ kế toán, thống kê trong các hệ thống thông tin của ngành Tài chính như: Kế toán kho bạc, Quản lý ngân sách, Hệ thống trao đổi số liệu thu nộp Thuế (TCS), Quản lý tài sản công,... Đặc biệt đây là một trong 12 đoạn mã chính (Hệ thống kế toán đồ-COA) phục vụ tích cực cho việc triển khai thành công dự án TABMIS.

Việc quản lý, cấp và sử dụng mã số ĐVQHNS theo quyết định này đã đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ, phát huy tác dụng trong công tác ứng dụng CNTT, hiện đại hóa ngành Tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, đến nay, tính đến nay Cục đã phối hợp với các Sở Tài chính trong cả nước thực hiện cấp được hơn 660 nghìn mã số ĐVQHNS.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Từ khi việc cấp mã số ĐVQHNS được “số hoá” đã đem lại nhiều thuận lợi cho các đơn vị trong ngành tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cấp ĐVQHNS đến nay cũng bộc lộ một số hạn chế.

Cụ thể, trước đây, việc quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS được thực hiện theo các quy định trong Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC. Khi đó, các hệ thống thông tin còn phân tán, rời rạc, chưa có tính chất tập trung và liên thông cao. Hiện nay các hệ thống thông tin đã và đang được xây dựng theo mô hình tập trung, dữ liệu được xử lý, cập nhật hàng ngày, do vậy việc Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số bằng giấy là không cần thiết, thay vào đó có thể xử lý thông báo mã số bằng ứng dụng CNTT và truyền thông trên mạng.

Bên cạnh đó, về vấn đề pháp lý, tới thời điểm hiện tại, chưa có các quy định để mở thêm các hình thức đăng ký qua ứng dụng Dịch vụ hành chính công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Việc này gây áp lực rất lớn cho công tác lưu trữ, hồ sơ giấy tờ của các cơ quan tài chính các cấp, đồng thời gây tốn kém về chi phí đối với các đơn vị có quan hệ với NSNN.

Ngoài ra, khi dự án TABMIS triển khai thống nhất trên toàn quốc, đã phát sinh một số vấn đề liên quan đến hệ thống mã số. Để xử lý các vấn đề vướng mắc này, Bộ Tài chính đã ban hành thêm các Công văn hướng dẫn xử lý liên quan đến hệ thống mã số (Công văn số 6226/BTC-THTK ngày 29/4/2009 và Công văn số 14767/BTC-THTK ngày 20/10/2009).

Từ những hạn chế trên đặt ra các yêu cầu cần tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác cấp mã số. Đây cũng là đòi hỏi của thực tế bởi một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ hiện nay.

Vì vậy, trong thời gian qua, Cục Tin học và Thống kê Tài chính đã phối hợp với Vụ Pháp chế cùng các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách để trình Bộ. Khi được Lãnh đạo Bộ duyệt đồng ý về chủ trương xây dựng Thông tư, Vụ Pháp chế sẽ phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính đưa Thông tư này vào Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch.

Dự kiến tới giữa năm 2016, Thông tư này sẽ được hoàn thành và ban hành.

(T.N)