Sẽ giám sát thường xuyên, chặt chẽ việc triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

(eFinance Online) - Sáng nay (ngày 18/5), Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã được Văn phòng Chính phủ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với USAID Việt Nam tổ chức.
Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CPHội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Nguyễn Đình Cung -  Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho biết, đã 3 lần Chính phủ ban hành Nghị quyết 19, qua 3 năm chúng ta thu được nhiều kinh nghiệm. Nhìn chung các bộ, ngành chưa tích cực, ngoại trừ Bộ Tài chính.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương nêu rõ những kết quả đã đạt được qua 2 năm thực hiện cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam. Theo đó, về chỉ tiêu khởi sự kinh doanh, Việt Nam đã cải thiện thứ hạng được 6 bậc; thời gian tiếp cận điện năng giảm được 56 ngày, cải thiện 27 bậc (dù thứ hạng vẫn thấp so với các nước ASEAN 4 gồm 4 nước Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines); nộp thuế và bảo hiểm xã hội giảm 102 giờ, tăng 4 bậc (song thứ hạng còn thấp)…

Đáng lưu ý, giao dịch thương mại qua biên giới giảm 1 bậc do những bất cập trong quản lý chuyên ngành, thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu dài hơn nhiều so với Singapore, Malaysia và Thái Lan. Cấp phép xây dựng kéo dài thêm tới 52 ngày, trong khi hầu hết các chỉ số khác đều giảm thời gian hoặc cải thiện thứ bậc. đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản cũng tăng thêm 1 thủ tục, tốn nhiều thời gian (57,5 ngày), nhiều hơn đáng kể so với các nước ASEAN 4 và còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu của Nghị quyết 2016 (14 ngày). Tiêu chí bảo vệ nhà đầu tư chưa có sự cải thiện về điểm số và thứ bậc; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng chưa được rút ngắn (vẫn là 400 ngày), còn cách khá xa mục tiêu của Nghị quyết 19/2016 là 200 ngày. Việc giải quyết phá sản doanh nghiệp cũng ở thứ hạng thấp (123/189), thời gian chưa được rút ngắn (vẫn là 5 năm), nhiều hơn đáng kể so với các nước ASEAN 4 và cách xa mục tiêu của Nghị quyết 19/2016 (2 năm…

Đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cũng đã trình bày những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Nghị quyết 19 năm 2016 của Chính phủ. Trong nghị quyết này, các bộ ngành cũng được giao các nhiệm vụ cụ thể.

Với Bộ Tài chính, nhiệm vụ đặt ra là cần thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế; công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các quy định của Luật Quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm kết nối thông tin giữa các bộ, cơ quan và đơn vị quản lý chuyên ngành với Tổng cục Hải quan và Cổng thông tin một cửa quốc gia. Phối hợp với các bộ, cơ quan và đơn vị quản lý chuyên ngành xây dựng hệ thống thông tin thống nhất.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, tập trung xử lý các thủ tục hải quan còn nhiều bất cập theo hướng thay đổi phương thức quản lý, hiện đại hoá (giám sát hàng hoá tại cảng biển; miễn thuế, hoàn thuế và xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát; quản lý rủi ro và phân luồng hàng hoá; kiểm soát tại cửa khẩu; thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; kiểm tra sau thông quan; kiểm tra thực tế hàng hóa…). Công khai tiêu chí đánh giá, có hệ thống cảnh báo; công khai lý do doanh nghiệp bị phân vào luồng vàng, đỏ và hằng năm giảm tỉ lệ kiểm tra luồng vàng, đỏ. Công bố bảng mã cảng trên website. Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện hải quan tự động, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống...

Cũng tại Hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp đã chia sẻ, kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan tới chính sách và thủ tục hành chính về môi trường kinh doanh. Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhắc lại quan điểm Chính phủ coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế; Chính phủ cam kết bảo vệ môi trường an toàn, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; việc giám sát thực hiện Nghị quyết 19 của các bộ, ngành, địa phương sẽ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên.

(T.N)