Sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014 - 2015) năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, trái phiếu xây dựng Thủ đô sẽ có mệnh giá 100.000 đồng với 3 loại kỳ hạn là 3 năm, 5 năm và 10 năm và được phát hành thông qua 2 phương thức: Đấu thầu phát hành trái phiếu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.

Thời gian dự kiến phát hành là trước ngày 15/8/2014.

Theo UBND thành phố Hà Nội, mục đích của đề án này là nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ các dự án nằm trong danh mục các dự án, công trình trọng điểm đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012, 02 dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội và dự án Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển. Trong đó, tập trung bố trí vốn cho 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014 - 2015 và 03 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần phải đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ...

(PV)