Sẽ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Quyết định quy định việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện sẽ phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Quyết định, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức thực hiện: Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định quy định việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến người có thẩm quyền của cơ quan đó để giải quyết. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định.

Khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

(NQ)