Sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt giá các mặt hàng quan trọng

Tại buổi trả lời chất vấn sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo quy định của pháp luật để bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi của các tổ chức và cá nhân kinh doanh.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham gia trả lời chất vấn tại Quốc hội. Ảnh nguồn Báo Hải quan. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham gia trả lời chất vấn tại Quốc hội. Ảnh nguồn Báo Hải quan.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, việc điều hành giá một số mặt hàng như giá xăng dầu trước ngày 1/11/2014 thực hiện theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu. Trong 10 tháng vừa qua đã điều hành tăng giảm 25 lần đối với giá xăng dầu.

Theo đó, giá xăng đã giảm được 1.880 đồng/1 lít so với đầu năm 2014, giá dầu diezen giảm 1.880 đồng so với đầu năm, giá dầu hỏa giảm 1.560 đồng so với đầu năm, giá dầu madut giảm 1.220 đồng so với đầu năm, cho thấy công tác điều hành giá đã theo cơ chế thị trường.

Cũng từ 1/11/2014, việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường và Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, Bộ Tài chính là cơ quan phối hợp. Theo tín hiệu thị trường, giá xăng dầu đã giảm nhanh trong thời gian qua.

Đối với mặt hàng sữa, tthực hiện Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT về điều hành giá sữa trong đó công bố giá tối đa đối với 25 mặt hàng sữa và Bộ Tài chính cũng đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bình ổn giá sữa. Đến nay đã công bố đăng ký giá cho 582 mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá sữa so với trước thời điểm áp dụng bình ổn giá, có những mặt hàng đã giảm đến 34%.

"Thời gian tới, đối với các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện theo cơ chế thị trường và sẽ điều hành linh hoạt hơn." - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

(T.H)