Siết chặt việc giao dịch bằng tiền mặt

Thủ tướng đã ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP quản lý việc giao dịch bằng tiền mặt. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ theo nghị định, từ 1/3/2014 việc giao dịch bằng tiền mặt sẽ bị hạn chế trong rất nhiều lĩnh vực:

- Các giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán, và các giao dịch đã đăng ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán không được thanh toán bằng tiền mặt.

- Các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN không được thanh toán bằng tiền mặt; việc cho vay giữa các DN không phải là tổ chức tín dụng cũng không được sử dụng tiền mặt.

- Các tổ chức tín dụng khi thực hiện giải ngân vốn bằng tiền mặt  phải thực hiện theo quy định của NHNN.

- Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước,  vốn nhà nước chỉ được thanh toán bằng tiền mặt trong những trường hợp được Bộ Tài chính hoặc NHNN cho phép.

Đối tượng áp dụng Nghị định này gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các điều khoản có liên quan trong Nghị định trên.

(T.H)