Sở Tài chính Hà Nội tăng cường công tác quản lý giá sữa

Ngày 10/6, Sở Tài chính Hà Nội đã có văn bản gửi các công ty sản xuất, nhập khẩu sữa trên địa bàn Thành phố Hà Nội về việc xác định giá bán tối đa, đăng ký giá các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, các công ty sản xuất, nhập khẩu sữa trên địa bàn Thành phố Hà Nội căn cứ vào Bảng giá tối đa bán buôn và giá bán buôn hiện hành đối với 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong công bố của Bộ Tài chính; mức giá bán buôn hiện hành của sản phẩm cần xác định giá bán buôn tối đa và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn 6544/BTC-QLG để xác định giá bán buôn tối đa đối với từng sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của đơn vị.

Sau đó, lập biểu mẫu xác định giá bán buôn tối đa đối với từng sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 6 tuổi do công ty phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trường hợp công ty bán buôn có tổ chức hệ thống phân phối riêng và có chính sách bán lẻ, khi xác định giá bán tối đa thì đồng thời xác định giá bán buôn cho các khâu phân phối và xác định giá bán lẻ tối đa. Giá bán lẻ tối đa đảm bảo cao hơn không quá 15% so với giá bán buôn tối đa.

Trước ngày 20/6, các công ty sản xuất, nhập khẩu sữa trên địa bàn Thành phố Hà Nội nộp trực tiếp 02 bộ biểu mẫu tối đa đến Sở Tài chính qua bộ phận tiếp nhận và trả thủ tục hành chính vào buổi chiều các ngày làm việc.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày biểu mẫu giá tối đa được Sở Tài chính đóng dấu công văn đến và trả kết quả, công ty lập biểu mẫu đăng ký giá bán đối với Sở Tài chính.

Sở Tài chính Hà Nội lưu ý, mức giá bán buôn (hoặc cả bán lẻ nếu có) đăng ký không được cao hơn giá bán buôn tối đa, bán lẻ tối đa tương ứng.

(T.H)