Sớm hoàn thiện đề án tổ chức Asiad 18

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam (ASIAD 18), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để sớm có quyết định.

Sớm hoàn thiện đề án tổ chức Asiad 18

Trước những thông tin trái chiều Việt Nam có nên tổ chức Asiad 18 hay không trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Chính phủ đang rất thận trọng yêu cầu các Bộ ngành liên quan cần sớm hoàn thiện Đề án và báo cáo rõ với Chính phủ để sớm có quyết định cuối cùng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, TT-TT và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chính sách và các yêu cầu cần thiết...

Giao Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư, hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động thể dục, thể thao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. Bộ TT-TT có nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể dục, thể thao, chú trọng thể thao thành tích cao.

Cũng tại văn bản này, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng xem xét, sớm có quyết định cuối cùng.

(BL)