Sơn La: Tổng thu NSNN tháng 10/2018 ước đạt 470 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế Sơn La vừa cho biết, tổng thu NSNN tháng 10/2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt 470 tỷ đồng, trong đó thuế và phí đạt 405 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt 65 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Lũy kế thu NSNN 10 tháng năm 2018 ước đạt 3.837 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 86% dự toán HĐND tỉnh, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tổng thu thuế, phí ước đạt 3.212 tỷ đồng, bằng 97% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 83% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, bằng 111% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất ước đạt 624 tỷ đồng, bằng 208% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 104% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, bằng 96% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng năm 2018, Cục Thuế Sơn La đã tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Về công tác thanh tra, đã thực hiện 49/48 cuộc, bằng 102,48% kế hoạch được giao; Đã kết luận được 40 cuộc; Truy thu và xử phạt ước đạt 4.363 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, đã kiểm tra 9.376 lượt hồ sơ, chấp nhận 9.349 hồ sơ, yêu cầu giải trình 27 hồ sơ. Số tiền thuế yêu cầu điều chỉnh tăng 430 triệu đồng, giảm khấu trừ 131 triệu đồng.

(PV)