Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa bình ổn giá

Đây là nội dung chính tại Thông tư số 30 /2013/TT- BYT ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ ngày 20 tháng 11 năm 2013, các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành; sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc mặt hàng thực hiện bình ổn giá.

Đây sẽ là cơ sở để Bộ Tài chính thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật về giá.

(T.H)