Sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu

Ngày 17/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 48/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 18/3/2016, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu như sau:

- Xăng khoáng và xăng sinh học: 20%.

- Dầu Diezel và dầu Diezel sinh học: 7%.

- Dầu madút: 7%.

- Dầu hỏa: 7%.

- Xăng máy bay và nhiêu liệu động cơ máy bay: 7%.

Việc quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu tại Thông tư số 48/2016/TT-BTC nhằm góp phần hài hòa về mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (Biểu thuế MFN) và mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của các Hiệp định thương mại song phương và khu vực.

(PV)