Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi

Ngày 6/1/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Chỉ thị, nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu lãnh đạo các đơn vị của ngành Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014  của Thủ tướng Chính phủ  đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện tốt các công việc cụ thể:

Trong công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá:

Thứ nhất, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn, chú trọng tới diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải yêu cầu doanh nghiệp vận chuyển hành khách, taxi, hàng hóa kê khai giá cước phù hợp diễn biến giá nhiên liệu nhằm hạn chế tình trạng neo giá bất hợp lý; Thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, hàng hóa vi phạm môi trường, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán như thuốc lá, rượu bia, gia cầm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm tươi sống nhập khẩu; đặc biệt kiểm soát chặt chẽ ở những khu vực địa bàn trọng yếu, giáp biên giới.

Bên cạnh đó, phối hợp với Cục Thuế tăng cường đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ  đọng thuế và chuyển giá, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ;

Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ việc đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá. Có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết.

Tiếp tục áp dụng biện pháp quy định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo phân cấp quản lý giá hiện hành, bảo đảm mức giá kê khai không cao hơn mức giá tối đa đang áp dụng hiện nay.

Phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị liên quan triển khai Chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường không nhận hỗ trợ vốn vay hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách nhà nước, gắn kết với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả và chất lượng theo đúng cam kết của Chương trình; thực hiện các chính sách hỗ trợ, kết hợp với tổ chức các hình thức bán hàng lưu động đưa hàng hóa về khu vực ngoại thành, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu đông dân cư.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời về các giải pháp điều hành của nhà nước, về tình hình  cung, cầu, giá cả thị trường cả nước, tỉnh lân cận và địa phương trước, trong và sau Tết.

Thứ hai,  Cục trưởng Cục Thuế:Chỉ đạo rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

Bên cạnh đó, đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách được gia hạn trong năm 2013 đến hạn phải nộp vào ngân sách. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm. 

Thứ ba, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại địa phương: Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý chi NSNN qua KBNN kể cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, kiên quyết không cho giải ngân thanh toán đối với các trường hợp không đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Thứ tư,  Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh thực hiện nghiêm túc Công văn số 14652/TCHQ-VP ngày 9/12/2014 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, buôn lậu qua biên giới, nhất là các tỉnh có đường biên giới, địa bàn trọng điểm theo Công điện số 2118/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/10/2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Thứ năm, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và cho các vùng bị thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh...; có phương án bảo vệ an toàn kho tàng, hàng hóa... do đơn vị trực tiếp quản lý. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính địa phương xác định giá mua, giá bán lương thực trên địa bàn quản lý khi triển khai mua, bán lương thực dự trữ quốc gia.

Thứ sáu, các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tốt việc hướng dẫn các địa phương sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chương trình bình ổn thị trường đảm bảo hàng hóa bán theo giá ổn định trong dịp Tết; Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả hàng hoá, dịch vụ thiết yếu trên thị trường trong nước và thế giới; tham mưu kịp thời các biện pháp về thuế, về cơ chế tài chính, về điều hành giá và bình ổn giá theo quy định của Pháp luật. Ngoài ra, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015 của Bộ Tài chính.  

Về thực hiện chế độ báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán:

Trước tết, Sở Tài chính có trách nhiệm gửi 02 báo cáo (trước ngày 31/1/2015 và 14/2/2015) về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết. Trong và sau Tết báo cáo nhanh tổng hợp tình hình 5 ngày Tết từ ngày 16/2 đến ngày 2/2/2015 (từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết âm lịch), thời hạn gửi trước 14h ngày 20/2/2015 (mùng 2 Tết âm lịch); Báo cáo tình hình giá cả sau Tết trên địa bàn gửi trước 14h ngày 23/2/2015 (mùng 5 Tết); Báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường (trước, trong và sau Tết) và các biện pháp, chương trình bình ổn thị trường (nếu có) trên địa bàn, thời hạn gửi trước ngày 28/2/2015 (15/01 âm lịch).

Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh: định kỳ trước ngày 5 và 25 tháng 1 và tháng 2/2015 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao để Sở Tài chính tổng hợp chung vào báo cáo gửi Bộ Tài chính; đồng gửi cơ quan cấp trên theo hệ thống.

Cục Hải quan, Ban chỉ đạo 389 địa phương: định kỳ trước ngày 20 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này về Tổng cục Hải quan, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Hải quan, Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo quy định, đồng gửi Cục Quản lý giá bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: csgia@mof.gov.vn.

Các đơn vị thuộc Bộ: ngày 31/1/2015 và 14/2/2015 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này về Cục Quản lý giá (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: csgia@mof.gov.vn).

Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo theo thời hạn trên; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này của các đơn vị, địa phương; báo cáo Bộ những vấn đề đột xuất phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời.

(T.H)