Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị SNCL thành CTCP

(eFinance Online) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Công văn số 1845/TTg-ĐMDN, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thành công ty cổ phần (CTCP).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, để triển khai danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và quy định của pháp luật liên quan; bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, không để thất thoát vốn, tài sản của nhà nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ chủ trương xây dựng Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần để thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(PV)