Tăng cường năng lực thực hiện Mục tiêu phát triển của Việt Nam

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) chính thức phát động Dự án “Khuôn khổ giám sát, báo cáo và quảng bá thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam, phục vụ tư vấn chính sách phát triển xã hội và hợp tác Nam - Nam”.

Ảnh: TH.Ảnh: TH.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian dự kiến thực hiện dự án là 51 tháng (dự kiến kết thúc vào 31/12/2016) với tổng số vốn dự kiến là 2,2 triệu USD, trong đó, tổng số vốn ODA không hoàn lại là 2 triệu USD (vốn đã được cam kết là 0,4 triệu USD; vốn vận động thêm từ các nguồn khác 1,6 triệu USD); vốn đối ứng là 200.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng).

Dự án tập trung vào ba vấn đề chủ yếu đó là tăng cường năng lực quốc gia giám sát việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và các Mục tiêu Phát triển của Việt Nam (VDG) nhằm cung cấp các thông tin kịp thời; Tăng cường năng lực quốc gia báo cáo việc thực hiện các mục tiêu MDG và VDG; Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc Việt Nam ngày càng đóng vai trò tích cực trong các quan hệ hợp tác Nam - Nam (South - South Cooperation: SSC - là sự trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, chuyên gia giữa các chính phủ, các tổ chức, cá nhân ở các nước đang phát triển).

Đánh giá, việc thực hiện thành công dự án trên, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho rằng: Việc thực hiện thành công dự án trên sẽ mang lại những hiệu quả trực tiếp như tăng cường năng lực trong việc lập kế hoạch phát triển xã hội, theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển xã hội trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của quốc gia. Bên cạnh đó, dự án án sẽ góp phần thúc đẩy quá trình lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số MDG/VDG.

Thông qua củng cố và thể chế hóa hệ thống giám sát và báo cáo phát triển xã hội dựa trên công cụ giám sát vào báo cáo, MDG/VDG sẽ góp phần cung cấp các thông tin sâu, kịp thời và chất lượng về tiến độ, bài học thành công, những mô hình thực tiễn tốt. Đồng thời, góp phần tăng cường năng lực lập và thực hiện các kế hoạch và chính sách nhằm đạt được các mục tiêu MDG/VDG và các mục tiêu xã hội…

(T.Hương)