Tăng cường quan hệ thương mại Việt Nam - ASEAN

(eFinance Online) - Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định, cam kết về thương mại trong ASEAN với nội dung cụ thể, phương thức phù hợp cho từng nhóm đối tượng.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình quan hệ thương mại Việt Nam với ASEAN. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu, làm rõ nhu cầu hàng hóa của thị trường ASEAN gắn với phân tích khả năng cạnh tranh của hàng hóa từ thị trường các nước có điều kiện kinh tế, năng lực sản xuất tương đồng với Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN để xác định những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế, sức cạnh tranh và tiềm năng đẩy mạnh xuất khẩu đối với thị trường từng nước thuộc ASEAN, trước hết là các mặt hàng nông sản, cao su, vật liệu xây dựng, sản phẩm Halal, sắt thép và sản phẩm sắt thép… để tập trung thực hiện các biện pháp phù hợp khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại với sự tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp liên quan tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, tổ chức chương trình giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mở rộng thị trường, bạn hàng nhập khẩu, tập trung cho các mặt hàng tiềm năng, có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam.

Tăng cường công tác thông tin thị trường, các hoạt động giới thiệu, trưng bày hàng hóa tại nước ngoài; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội chợ hàng Việt thường niên tại các thị trường tiềm năng để tăng cường tiếp cận thị trường nước sở tại, quảng bá hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt tại nước ngoài; thâm nhập và thiết lập quan hệ đối tác lâu dài, chiến lược với các chuỗi phân phối ở thị trường các nước ASEAN nhằm tiếp tục mở rộng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại các thị trường này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tập trung rà soát các rào cản thương mại của nước nhập khẩu, nhất là các hàng rào về kiểm dịch, chất lượng, an toàn thực phẩm để khẩn trương làm việc với các cơ quan có chức năng có liên quan của nước nhập khẩu nhằm đẩy nhanh đàm phán, ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau, kịp thời tháo gỡ khó khăn về hàng rào kỹ thuật đối với nông sản, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (như xuất khẩu thịt, sản phẩm thịt và trứng gia cầm sang Singapore; trái cây sang Thái Lan; việc công nhận hệ thống kiểm soát, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Việt Nam…).

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, rà soát cụ thể tình hình nhập khẩu từng mặt hàng và nghiên cứu áp dụng các hàng rào kỹ thuật quản lý chuyên ngành phù hợp để tăng cường quản lý nhập khẩu, có tính đối đẳng như các nước áp dụng với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

(NQ)