Tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công

Để từng bước khắc phục các vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan đến nợ công, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Trong chiều ngày 14/5, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu nội dung Chỉ thị số 02 nói trên do đồng chí Trương Hùng Long - Cục trưởng Cục Quản lý nợ (Bộ Tài chính) chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp báo.Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, ông Hoàng Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2014, khối lượng vốn vay nợ công cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đạt khá, đã huy động được 627,8 nghìn tỷ đồng, trên 98% vốn vay đã được sử dụng trực tiếp cho các dự án hạ tầng. Việc tăng cường huy động vốn vay cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường..., đã tạo ra diện mạo mới cho đất nước, trong đó có một số công trình hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí trả nợ đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 là 15,2%; năm 2014 là 13,8% và năm 2015 dự kiến khoảng 16,1% (theo quy định là không quá 25%).

Đồng thời, tích cực, chủ động thực hiện cơ cấu lại nợ công: Năm 2014, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ động kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu nhằm giảm dần áp lực trả nợ ngắn hạn và giảm dần đảo nợ. Cụ thể, giảm mạnh và tiến tới ngừng phát hành tín phiếu và trái phiếu kỳ hạn ngắn, tập trung chủ yếu vào trái phiếu có kỳ hạn dài từ 5 năm đến 15 năm, bước đầu cơ cấu lại danh mục trái phiếu Chính phủ. Kết quả: trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tăng từ 14% năm 2013 lên 27% năm 2014, kỳ hạn 10 năm tăng từ 4% năm 2013 lên 13% năm 2014, kỳ hạn 15 năm tăng từ 2% lên 6% năm 2014.

Việc công khai về nợ công đã bước đầu đi vào nề nếp, tạo được kênh thông tin quan trọng phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, nghiên cứu về vấn đề nợ công.

Sẽ thu hẹp nợ có bảo lãnh của Chính phủ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế nhất định, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như: Nợ công đang tăng nhanh, cơ cấu nợ chưa thực sự bền vững, việc sử dụng các khoản vay ngắn hạn cho đầu tư dài hạn làm phát sinh rủi ro tái cấp vốn và tạo ra áp lực trả nợ lớn trong ngắn hạn; Công tác quản lý nợ công còn phân tán, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành và địa phương gây khó khăn trong công tác giám sát chỉ tiêu an toàn nợ công...

Ông Hoàng Hải đánh giá, hiện nay, quy mô nợ công so với GDP đang ở mức cao, gần với ngưỡng được Quốc hội cho phép trong khi nguồn lực của chúng ta còn hạn chế nên vẫn cần thiết phải huy động vốn vay để đầu tư. Do đó, nợ công có quy mô lớn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, an toàn nợ công thể hiện ở việc chúng ta có khả năng thu xếp, bố trí để chi trả các khoản vay nợ. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng vốn vay.

"Vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đưa vào các lĩnh vực thực sự cần thiết và được sử dụng một cách tiết kiệm sẽ làm cho kinh tế phát triển, tạo ra nguồn lực để trả nợ trong tương lai. Vì vậy, để từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên Bộ Tài chính đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công" - ông Hải khẳng định.

Nội dung Chỉ thị này chủ yếu tập trung vào việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, các chủ dự án có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

Theo đó, quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới. Tính đúng, tính đủ nợ công theo quy định, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Khẩn trương cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay dài hạn để giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công (bao gồm các loại rủi ro về tỷ giá, lãi suất, thanh khoản, tái cấp vốn và tín dụng). Tăng tính thanh khoản và thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ theo hướng siết chặt điều kiện cấp bảo lãnh, không mở rộng diện, chọn lọc có mục tiêu ưu tiên, tiến tới thu hẹp bảo lãnh Chính phủ và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh; đối với cho vay lại theo hướng tăng dần tỷ lệ cho vay lại, giảm dần tỷ lệ cấp phát và thu đủ nợ đối với các khoản Chính phủ vay về cho vay lại.

"Điều chỉnh tỷ giá không tác động lớn đến nợ nước ngoài" 

Nhận định về động thái nâng tỷ giá VND/USD thêm 1% từ hôm ngày 7/5 của Ngân hàng Nhà nước, ông Trương Hùng Long - Cục trưởng Cục Quản lý nợ (Bộ Tài chính) khẳng định, quyết định điều chỉnh tỷ giá không tác động nhiều đến vấn đề nợ công.

Nguyên nhân theo ông Long giải thích là vì hiện nay, chính sách tỷ giá của Việt Nam đang "neo" đồng tiền của Việt Nam cao so với đồng USD và các đồng tiền khác được tính theo tỷ giá chéo thông qua đồng USD. Và trong cơ cấu nợ công quốc gia, các khoản vay bằng tiền Việt Nam đồng chiếm 54%, 46% còn lại là khoản vay bằng ngoại tệ trong đó có một nửa là tiền USD, một nửa là các đồng tiền khác.

Điều chỉnh tỷ giá tiền Việt Nam với đồng USD cũng có nghĩa là thay đổi tỷ giá với các đồng tiền khác. Trên thực tế, hiện nay tỷ giá của các đồng tiền khác đang giảm. Vì thế về cơ bản nợ công không bị ảnh hưởng gì nhiều bởi sự điều chỉnh tỷ giá.

(T.H)