Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2501/QĐ-BTC về việc thành lập Tổ công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, TPCP.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đóc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Đầu tư và cá đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính có dự án đầu tư thực hiện các nội dung của công văn số 10678/BTC-TTr, ngày 1/8/2014 của Bộ Tài chính; kiểm tra, đôn đốc Đoàn thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ theo đề cương, kế hoạch được duyệt.

Tổ công tác còn có nhiệm vụ tổng hợp kế quả thanh tra diện rộng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để báo cáo Thanh tra Chính phủ trong tháng 11 tới đây.

Tổ công tác gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính là Tổ trưởng và ông Phạm Ngọc Lai - Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính làm Tổ phó.

(T.H)