Tăng cường quản lý điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, về công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá, Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và các văn bản hướng dẫn liên quan, trong đó chú trọng các công việc sau:

- Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết trên địa bàn; kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh giải pháp bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý.

- Đối với các địa phương có triển khai Chương trình bình ổn thị trường, cần tăng cường giám sát và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 14719/BTC-NSNN ngày 26/10/2012 của Bộ Tài chính về việc bố trí nguồn kinh phí và kiểm soát sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá và Công văn số 11272/BCT-TTTN ngày 21/11/2012 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường; trong đó lưu ý: Triển khai có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả và chất lượng theo đúng cam kết của Chương trình; thực hiện các chính sách hỗ trợ, kết hợp với tổ chức các hình thức bán hàng lưu động đưa hàng hóa về khu vực ngoại thành, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu đông dân cư; tích cực và chủ động đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa Chương trình bình ổn thị trường, khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mà không nhận hỗ trợ vốn vay hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan (Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 127, Hải quan, Thanh tra, Công an, Thuế...): Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như: nước sạch sinh hoạt, cước vận tải, lương thực, thực phẩm, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, LPG, phí trông giữ xe đạp, ô tô, xe máy và các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng tăng giá, phí, lệ phí tùy tiện, trái pháp luật, nhất là thời gian cao điểm trong dịp Tết; công bố công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện nghiêm, triệt để công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng ma túy, vũ khí, chất nổ, hàng hóa vi phạm môi trường, khoáng sản, động vật hoang dã, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán như thuốc lá, rượu bia, gia cầm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu NSNN, ngăn chặn việc gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Các trường hợp điều chỉnh giá phải xây dựng phương án, lộ trình điều chỉnh trên cơ sở đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm để hạn chế thấp nhất tác động đến sản xuất và đời sống nhân dân, cũng như việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế xã hội tại địa phương. Kiên quyết dừng các phương án tăng giá khi tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá mà các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo, tăng cường công tác điều hành thu, công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu; kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, quyết toán thuế của các đơn vị; chấn chỉnh công tác hoàn thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên cơ sở phương án tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 và báo cáo kết quả rà soát trên tinh thần triệt để thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của thủ tướng Chính phủ do chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến, bảo đảm chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả đúng chế độ. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi thuộc đối tượng phải rà soát, cắt giảm và giãn tiến độ thực hiện nhưng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư không có giải thích hợp lý, hợp lệ.

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 6287/CT-TCHQ ngày 25/10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Phối hợp với ngành thuế kiểm tra giám sát chặt chẽ việc kê khai hải quan và kê khai thuế đối với doanh nghiệp rủi ro cao về thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và cho các vùng bị thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh...; có phương án bảo vệ an toàn kho tàng, hàng hóa... do đơn vị trực tiếp quản lý. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính địa phương xác định giá mua, giá bán cụ thể lương thực trên địa bàn quản lý khi triển khai mua, bán lương thực dự trữ quốc gia.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị trong hệ thống ngành Tài chính từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách đơn vị; tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, đặc biệt là gia đình bị ảnh hưởng của bão lũ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tốt các công việc sau: 

a) Vụ Ngân sách nhà nước:

- Theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình triển khai kinh phí thực hiện Chương trình bình ổn thị trường của các địa phương.

- Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội quyết định; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp; điều hành ngân sách đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; tiếp tục rà soát các dự án đầu tư, các khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán, chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện đối với những nhiệm vụ chưa thực sự cấp bách; trên cơ sở đề nghị của các địa phương có khó khăn về cân đối ngân sách, kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ phương án xử lý hoặc để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; ưu tiên đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh... trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013.

b) Cục Quản lý giá, Vụ Chính sách thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả hàng hoá, dịch vụ thiết yếu trên thị trường trong nước và thế giới; tham mưu kịp thời các biện pháp về thuế, về cơ chế tài chính, về điều hành giá và bình ổn giá.

Cục Quản lý giá chủ động triển khai các đoàn công tác kiểm tra và nắm tình hình thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại địa phương; giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp; kiên quyết dừng các phương án giá khi tiếp nhận đăng ký giá đối với những mặt hàng không có biến động yếu tố đầu vào; trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý giá, xét thấy cần tiến hành thanh tra, kiểm tra ngay, Cục Quản lý giá báo cáo Bộ và phối hợp với Thanh tra Tài chính để tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ.

c) Thanh tra Tài chính chủ trì thực hiện việc kiểm tra chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán, giá, thuế, phí... theo kế hoạch và trường hợp đột xuất đối với các doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, kê khai giá; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; báo cáo Bộ kết quả kiểm tra, đồng gửi các đơn vị liên quan để phối hợp quản lý và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

d) Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề xuất và chỉ đạo kịp thời việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đối với các địa phương bị thiên tai, bão lũ, giáp hạt... đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá cả.

đ) Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có trách nhiệm chủ trì, tham mưu cho Bộ trong việc phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát.

Về thực hiện chế độ báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ trưởng yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh thực hiện chế độ báo cáo (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: csgia@mof.gov.vn) về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và các văn bản chỉ đạo có liên quan trong báo cáo giá thị trường thường kỳ (báo cáo tuần, báo cáo 15 ngày và hàng tháng) theo quy định hiện hành.

- Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý, bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết:

+ Trước Tết: Đề nghị gửi 02 báo cáo, thời hạn gửi trước ngày 15/1/2014 và 27/1/2014.

+ Trong và sau Tết: Báo cáo nhanh tổng hợp tình hình 5 ngày Tết từ ngày 28/1 đến ngày 1/2/2014 (từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 2 Tết âm lịch), thời hạn gửi trước 10h ngày 1/2/2014 (mùng 2 Tết âm lịch); Báo cáo tình hình giá cả sau Tết trên địa bàn gửi trước 14h ngày 4/2/2014 (mùng 5 Tết); Báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường (trước, trong và sau Tết) và các biện pháp, chương trình bình ổn thị trường (nếu có) trên địa bàn, thời hạn gửi trước ngày 14/2/2014 (15/01 âm lịch).

Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan các tỉnh: Định kỳ trước ngày 5 và 25 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này về Sở Tài chính để Sở Tài chính tổng hợp chung vào báo cáo nêu tại khoản 1 gửi Bộ Tài chính; đồng gửi cơ quan cấp trên theo hệ thống.

Các đơn vị thuộc Bộ: Trước ngày 20/1/2014 và 20/2/2014 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này về Cục Quản lý giá (bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: csgia@mof.gov.vn).

Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo theo thời hạn trên và tổng hợp tình hình giá cả thị trường dịp Tết báo cáo Bộ trưởng và báo cáo thường xuyên phục vụ các phiên họp thường kỳ của Chính phủ theo đúng quy định; báo cáo Bộ kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh để có biện pháp xử lý...

(PV)