Tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Bộ Tài chính vừa có có công văn gửi Cục Quản lý Thị trường và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 16665/BTC-QLG ngày 02/12/2013 về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương.

Trường hợp sau khi tiếp nhận, xem xét biểu mẫu kê khai giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương và rà soát các chi phí hợp lý, hợp lệ và phù hợp với mức điều chỉnh giá của doanh nghiệp, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tên doanh nghiệp, sản phẩm và mức điều chỉnh giá bán để tổng hợp.

Đồng thời, Sở Tài chính tổng hợp về tình hình kiểm tra, kiểm soát giá sữa, doanh nghiệp, mặt hàng sữa đã điều chỉnh tăng giá từ ngày 1/1/2014 đến nay và báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 10/3/2014, (gửi trước theo số fax 04.2.2208105; địa chỉ email trinhthithutrang@mof.gov.vn).

Đối với Cục Quản lý Thị trường, Bộ Tài chính đề nghị Cục chỉ đạo các Chi cục quản lý thị trường tại địa phương phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, thành phố kiểm tra việc niêm yết giá, kê khai giá điều chỉnh giá các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của 04 doanh nghiệp (03 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam),  Công ty Cổ phần sữa Việt Nam và Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã kê khai và điều chỉnh giá bán trên thị trường và 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam) đã kê khai và dự kiến điều chỉnh giá bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em 06 tuổi từ ngày 25/02/2014) nói trên và các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã điều chỉnh giá bán sữa nhưng chưa thực hiện việc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước. 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

(GN)