Tăng cường triển khai biện pháp bình ổn giá sữa

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị triển khai biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nhằm triển khai biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có hiệu quả, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và công văn 6544/BTC-QLG hướng dẫn thực hiện.

Chú trọng xác định giá tối đa và đăng ký giá

Cục Quản lý giá yêu cầu đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ xác định giá tối đa và đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Về triển khai xác định giá tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các tỉnh tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh phải xác định giá tối đa khâu bán buôn, bán lẻ (trừ danh sách do Cục Quản lý giá tiếp nhận); trong đó phân công cụ thể cơ quan có thẩm quyền (Sở Tài chính, UBND cấp quận, huyện) tiếp nhận biểu mẫu giá tối đa do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa xác định.

Sau khi tiếp nhận biểu mẫu giá tối đa, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì thực hiện hoặc hướng dẫn UBND cấp quận, huyện theo dõi quản lý giá tối đa.

Cụ thể: Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.

Trên cơ sở đã có đầy đủ hồ sơ, thực hiện kiểm tra mức giá tối đa (cả khâu bán buôn và bán lẻ) để đảm bảo theo đúng các quy định của Bộ Tài chính. Trong đó bao gồm cả việc đối chiếu tương quan về giá đã kê khai trước đây của sản phẩm sữa đã được công bố giá trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan quản lý giá và tham khảo các nguồn thông tin khác. Trong trường hợp phát hiện bất hợp lý thì yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với giá bán lẻ tối đa tới người tiêu dùng, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các tỉnh thực hiện rà soát, kiểm tra theo nguyên tắc xác định đã được Cục Quản lý giá hướng dẫn. Trong trường hợp Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể thêm về chi phí khác có liên quan trong phạm vi mức tối đa 15% theo quy định cho phù hợp với thực tế địa phương thì lưu ý vẫn phải đảm bảo giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tới địa điểm xa nhất, chi phí phát sinh cao nhất không vượt quá 15% giá bán buôn tối đa của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, và không cao hơn giá bán lẻ đang bán trên thị trường (giá trước khi nhà nước công bố áp dụng biện pháp bình ổn giá).

Công khai giá cho người dân

Cục Quản lý giá cũng yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh thực hiện công khai giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ tối đa và giá đăng ký của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm sữa trên Trang thông tin điện tử của Sở, của cơ quan có thẩm quyền hoặc phương thức thích hợp khác.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ; chấp hành mức giá đăng ký theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC. Xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng tại công văn này, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu trình UBND tỉnh thành lập nhóm công tác liên ngành (gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Công thương, Cơ quan quản lý thị trường, Công an, Thuế...) triển khai thực hiện.

Ngoài ra, thiết lập đường dây nóng tại Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nhằm giải đáp thắc mắc và tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đặc biệt, tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá và mức giá bán lẻ tại các đơn vị bán lẻ đảm bảo không vượt quá 15% giá bán buôn tối đa của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và không được cao hơn giá bán lẻ trước khi Nhà nước công bố áp dụng biện pháp bình ổn giá.

(T.H)