Tăng mức trần học phí đại học từ năm học 2015 - 2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 từ 60.000 - 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị; từ 30.000 - 120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 - 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với miền núi.

Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

Nghị định cũng quy định cụ thểmức trần học phí trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (kể cả với các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động) như sau:

Nhóm ngành KHXH, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản:

- Từ năm học 2015 - 2016 đến 2017 - 2018: 1.750.000 đồng/tháng.

- Từ năm học 2018 - 2019 đến 2019 - 2020: 1.850.000 đồng/tháng.

- Năm học 2020 - 2021: 2.050.000 đồng/tháng.

Nhóm ngành KHTN, kỹ thuật, công nghệ, thể dục, thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch:

- Từ năm học 2015 - 2016 đến 2017 - 2018: 2.050.000 đồng/tháng.

- Từ năm học 2018 - 2019 đến 2019 - 2020: 2.200.000 đồng/tháng.

- Năm học 2020 - 2021: 2.400.000 đồng/tháng.

Nhóm ngành Y dược:

- Từ năm học 2015 - 2016 đến 2017 - 2018: 4.400.000 đồng/tháng.

- Từ năm học 2018 - 2019 đến 2019 - 2020: 4.600.000 đồng/tháng.

- Năm học 2020 - 2021: 5.050.000 đồng/tháng.

Nghị định cũng nêu rõ các cơ sở giáo dục phải công bố công khai mức học phí cho từng năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cho từng năm học cùng với dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định 86/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

(T.H)