Tăng mức xử phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

(eFinance Online) - Chiều ngày 27/9, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo chuyên đề về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Toàn cảnh buổi họp báo. Toàn cảnh buổi họp báo.

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho biết, tài sản Nhà nước tại Việt Nam có phạm vi, quy mô rất lớn; là cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và là nguồn lực quan trọng, bền vững có thể khai thác để phát triển kinh tế - xã hội.

Chính vì thế, việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành; bảo đảm việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; đáp ứng yêu cầu mới về khai thác nguồn lực từ tài sản công. Đồng thời, thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật mới được Quốc hội ban hành có liên quan, tác động trực tiếp tới quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công gồm 10 Chương, 137 Điều, trong đó: 5 chương quy định về các vấn đề chung (Chương I, II, VIII, IX, X); 5 chương quy định chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công (Chương III, IV, V, VI, VII).

Trong đó, nổi bật là tại chương V về quản lý sử dụng tài sản công tại doanh nghiệp có nội dung mới. Theo đó, đối với tài sản công đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đối với tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (như: đất đai, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản dự án), trên thực tế ở nước ta, các tài sản này khá lớn, nhất là tài sản kết cấu hạ tầng nhưng công tác quản lý có lúc, có nơi còn lãng phí, chưa hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu là do chưa quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế quản lý.

Vì vậy, dự thảo Luật quy định một số nội dung quản lý để rõ quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, tránh sử dụng lãng phí, thất thoát tài sản, cũng như có cơ chế để quản lý, sử dụng, phát triển nhóm tài sản này như: doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, công năng sử dụng của tài sản; doanh nghiệp không được sử dụng tài sản để cầm cố, thế chấp, nhượng bán hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho các tổ chức, cá nhân khác; kinh phí sửa chữa, bảo trì tài sản (nếu có) do doanh nghiệp bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán, tính hao mòn tài sản được giao theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước và việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tăng mức xử phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công  ảnh 1 Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Công sản, Bộ Tài chính trả lời câu hỏi của phóng viên.
Tại buổi họp, trả lời rõ hơn về vấn đề xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng tài sản công, ông Trần Đức Thắng cho biết, qua đánh giá, rà soát Luật 2008, việc tổ chức triển khai có nơi chưa nghiêm túc nhất là trong việc chấp hành quy chuẩn chế độ quản lý tài sản công.

Theo ông Thắng, một trong những nguyên nhân là do quy định xử lý vi phạm còn thiếu và chưa nghiêm. Để khắc phục, tại dự thảo Luật lần này có quy định chặt chẽ hơn về xử lý vi phạm.

Theo đó người nào có hành vi vi phạm quản lý tài sản công mà gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế. Sau đó tùy theo mức độ vi phạm mà người có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, không chỉ những cán bộ vi phạm, mà người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm cũng sẽ bị trách nhiệm giải trình và chịu sự liên đới khi có vi phạm trong đơn vị mình.

"Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu để có thể tiếp tục bổ sung trong dự thảo Luật và có thể quy định rõ hơn trong các văn bản dưới Luật quy định rõ hơn về nội dung này." - ông Trần Đức Thắng khẳng định.  

Dự kiến, dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sẽ được trình, Quốc hội cho ý kiến trong tháng 10/2016, thông qua vào tháng 5/2017 và có hiệu lực từ 1/12018.

(T.H)