Tăng thu, giảm bội chi NSNN trong 6 tháng cuối năm 2010

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Bộ Tài chính đề ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2010, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 242.430 tỷ đồng, đạt 52,5% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2009.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: K.Hoa.Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: K.Hoa.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 51,1% dự toán (cùng kỳ năm 2009 đạt 49,2%, năm 2008 đạt 56,7% và năm 2007 đạt 46,1% dự toán), tăng 21,0%; thu từ dầu thô ước đạt 45,9% dự toán, tăng 9,9% và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 58,6% dự toán, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2009.  

Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 273.080 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 62.665 tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 21,0% so với cùng kỳ năm 2009; Chi trả nợ và viện trợ ước đạt 35.160 tỷ đồng, bằng 50% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước; đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) ước đạt 175.225 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2009; đảm bảo chi kịp thời, đầy đủ các khoản chi theo tiến độ thực hiện và dự toán được duyệt.

Bội chi NSNN luỹ kế 6 tháng ước 30.650 tỷ đồng, bằng 25,6% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định và được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước và ngoài nước theo quy định.

Kết quả khả quan

Thực hiện các chính sách kích thích kinh tế: Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010. Đồng thời, gia hạn và hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp.

Những quy định này đã được ban hành kịp thời, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, góp phần giữ tăng trưởng kinh tế, hướng dẫn tiêu dùng và ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ đã chỉ đạo ngành Thuế tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cục thuế thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về kích thích phát triển kinh tế và tiêu dùng; Tổng hợp báo cáo Bộ, Chính phủ về số thuế miễn, giảm, gia hạn nộp cũng như tình hình thực hiện các chính sách này trong năm 2010, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tập trung kiềm chế lạm phát: Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị sổ 03/CT-BTC ngày 31/12/2009 về việc bình ổn giá trong dịp Tết Canh Dần năm 2010, giao các sở tài chính, cục thuế, cục hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định và công bố các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng tăng đột biến về giá tại địa phương, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước, tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá…

Nhiều tỉnh đã sử dụng Ngân sách địa phương hỗ trợ vốn không lãi suất từ 3 đến 5 tháng cho các doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trên thị trường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Đối với các địa phương có khó khăn về nguồn, Bộ Tài chính đã tăng tiến độ bổ sung Ngân sách Trung ương cho địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện tạm ứng cho các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, chế biến và tổ chức dự trữ hàng hóa phục vụ Tết nói riêng.

Theo báo cáo của các địa phương, đã thực hiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vay dự trữ hàng Tết khoảng 950 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp được tạm ứng hoặc vay vốn ưu đãi đều thực hiện bán hàng hóa với giá ổn định, hợp lý, góp phần ổn định thị trường tại thời điểm Tết. Bên cạnh giải pháp trên, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới, tăng thêm điểm bán hàng chú trọng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; chủ động thực hiện các biện pháp xúc tiến thị trường nội địa, bán hàng khuyến mãi giảm giá nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Để triển khai thực hiện nhóm giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát đã được đề ra trong Nghị quyết số 18/NQ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2788/BTC-QLG ngày 8/3/2010, Công văn số 4629/BTC-QLG ngày 14/4/2010 và công văn số 4865/BTC-QLG ngày 19/4/2010 đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý giá cả, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về giá trên địa bàn. Đến nay, đã có trên 20 tỉnh, thành phố đã triển khai và có báo cáo về các giải pháp, tiến độ thực hiện kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

Đối với giá xăng dầu, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương bám sát tình hình biến động giá trên thị trường quốc tế, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ thuế, phí và Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm không để giá xăng tăng liên tục trong thời gian ngắn, gây tác động bất lợi đến sản xuất và tâm lý người tiêu dùng. Theo đó, khi giá dầu trên thị trường quốc tế giảm, liên tục trong tháng 5, tháng 6/2010 đã điều chỉnh giảm giá bán xăng với tổng mức giảm 1.000 đồng/lít.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá cũng được tăng cường, trong tháng 3 và tháng 4, đã tiến hành kiểm tra tại 17 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: Thép xây dựng, phân bón hóa học, khí hóa lỏng, đường ăn, xi măng, thức ăn chăn nuôi. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý, điều hành giá đã mang lại những kết quả tích cực, tính chung trong 5 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,55% so với tháng 12 năm 2009, nhưng đã biến chuyển theo xu hướng tích cực.

Thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán: Bộ Tài chính đã sử dụng linh hoạt để đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, trước hết là đối với những mặt hàng trong nước sản xuất được hoặc không khuyến khích nhập khẩu để hạn chế nhập siêu. Trong đó, đã điều chỉnh tăng thuế đối với 172 dòng của một số mặt hàng là nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng... Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu và một số loại vật tư, nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được như vật tư dùng để sản xuất mặt hàng điện tử, điện lạnh, tinh quặng titan chế biến sâu... Sửa đổi quy định về phân loại hàng hóa để tính thuế xuất nhập khẩu theo hướng bỏ quy định phân loại theo máy chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp sử dụng thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được. Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng nhằm thúc đẩy xuất khẩu như gỗ, than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, không thu thuế tuyệt đối đối với gạo xuất khẩu, quặng Barit…

Tăng thu, giảm bội chi NSNN trong 6 tháng cuối năm 2010 ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ưu tiên, tạo thuận lợi về thủ tục hải quan và thời gian thông quan, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử đối với các mặt hàng xuất khẩu, trong đó ưu tiên cho các loại hình: gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế, miễn thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, rút ngắn thời gian hoàn thuế; thanh khoản dứt điểm các hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tồn đọng, quá thời hạn quy định. Thường xuyên theo dõi, thống kê các mặt hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, phân bón, sắt thép,... nhập khẩu có biến động lớn về kim ngạch, tổ chức phân tích, đánh giá tình hình nhập khẩu để có cơ chế kiểm soát, quản lý kịp thời.

Cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Tài chính: Tiếp tục thực hiện Đề án 30, Bộ Tài chính đã rà soát xong và đã kiến nghị đơn giản hoá 106 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc giai đoạn rà soát ưu tiên (trong đó 40 TTHC thuộc lĩnh vực Hải quan, 40 TTHC thuộc lĩnh vực thuế, 26 TTHC thuộc lĩnh vực Kho bạc); kiến nghị thay thế, bãi bỏ 8 TTHC (trong đó 2 TTHC thuộc lĩnh vực Hải quan, 2 TTHC thuộc lĩnh vực thuế, 4 TTHC thuộc lĩnh vực Kho bạc); và giữ nguyên 31 TTHC (trong đó 2 TTHC thuộc lĩnh vực Hải quan, 29 TTHC thuộc lĩnh vực Kho bạc).

Các thủ tục hành chính còn lại trong bộ 840 thủ tục đã công bố đã được  rà soát toàn bộ tính đến 31/3/2010. Theo đó, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 480 TTHC, kiến nghị thay thế, huỷ bỏ 30, và kiến nghị sửa đổi 14 thủ tục thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác. Trong số đó, thuế là 256/330 thủ tục, Hải quan là 179/239 thủ tục. Qua tính toán sơ bộ, nếu thực hiện các phương án đơn giản hoá thì dự kiến thì cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tương đương với 31% chi phí hiện tại.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã hoàn thành giai đoạn I dự án Hiện đại hoá thu NSNN; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách- kho bạc (TABMIS),  đã triển khai dự án Hiện đại hoá thu NSNN (giai đoạn quá độ) tại các tỉnh, thành phố sẽ triển khai TABMIS trong năm 2010 theo hướng xây dựng dữ liệu tập trung trên mô hình WEB để tập trung số liệu, tiết kiệm thời gian triển khai, mở rộng phạm vi triển khai đến tất cả các quận, huyện còn lại. Đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cùng với Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan ký kết các thoả thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại (BIDV, Vietinbank, Argibank) tại 102 quận, huyện thuộc 16 tỉnh, thành phố (trong tổng số trên 300 quận, huyện đã triển khai dự án Hiện đại hoá thu NSNN).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong kê khai, quyết toán thuế, tăng cường hải quan điện tử, trang bị máy móc thiết bị nhằm hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát hải quan như máy soi container di động, cố định, hệ thống camera giám sát, máy soi hành lý, cân ô tô…

Thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Trong 6 tháng đầu năm 2010, các đơn vị trong ngành Tài chính đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 6.400 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.954 tỷ đồng, đồng thời, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách; kiến nghị đối với các đơn vị được thanh tra kiểm điểm, xử lý trách  nhiệm, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính và  hạch toán kế toán, các kiến nghị được các đối tượng thanh tra, cơ quan liên quan tiếp thu thực hiện.  

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện, có sự phối hợp giữa Thanh tra Bộ với các đơn vị trong Bộ, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định, không để xảy ra trường hợp nào tập trung khiếu kiện đông người...

Những việc cần làm ngay 

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2010, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng tốt các đề án Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi, Luật chứng khoán sửa đổi, Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Luật kiểm toán độc lập. Tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2006-2010 và 10 năm 2001-2010; xây dựng định hướng phát triển tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và 10 năm 2011-2020 trên cơ sở chiến lược, quy hoạch, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các vùng và từng địa phương. Tăng cường công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thiện thể chế quản lý tài chính - ngân sách.

Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh để tạo lập và nuôi dưỡng nguồn thu; chỉ đạo và phối hợp với ngành Thuế, Hải quan tổ chức thu đúng, đủ và kịp thời vào NSNN; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các nguồn thu, chống thất thu đặc biệt là ở các doanh nghiệp có số thu lớn, địa bàn trọng điểm và các lĩnh vực thu còn nợ đọng, thất thu.

Cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ, trên cơ sở kết quả thực hiện những tháng đầu năm và yêu cầu nhiệm vụ cả năm chỉ đạo tổ chức thực hiện những giải pháp, biện pháp quản lý thu có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế; đôn đốc thu hồi kịp thời số tiền phát hiện, truy thu sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước theo kết luận của các cơ quan chức năng và của cơ quan thuế; tổ chức rà soát số nợ đọng thuế, phân loại nợ thuế, hoàn thành việc chốt nợ thuế, trên cơ sở đó tập trung xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, số thuế, phí phải nộp theo kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán.

Ngành Thuế, Hải quan đẩy mạnh đổi mới phương pháp làm việc; đẩy nhanh tiến trình cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính; triển khai đúng kế hoạch mở rộng thủ tục hải quan điện tử, hiện đại hóa thu NSNN để rút ngắn thêm thời gian thông quan và tiết giảm chi phí đối với hàng hoá xuất khẩu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu thuế góp phần tăng thu NSNN. Tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại để trao đổi thông tin quản lý thu, mở rộng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng để tổ chức thu NSNN.

Điều hành chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm: Tổ chức thực hiện rà soát các dự án đầu tư phát triển (cả nguồn NSNN, nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn xổ số kiến thiết), trên cơ sở đó chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng thực hiện cho các dự án có khả năng thực hiện vượt kế hoạch nhưng thiếu vốn. Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán và làm thủ tục thanh toán với cơ quan thanh toán vốn theo quy định... để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt các vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo quy định.

Chủ động sử dụng ngân sách đã được giao, được phân cấp để đảm bảo các nhiệm vụ mới phát sinh, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn. NSTW chỉ xem xét, hỗ trợ cho địa phương trong các trường hợp cấp bách (thiên tai, dịch bệnh,...) trên diện rộng, mức độ nghiêm trọng. Chỉ bố trí ứng vốn cho các dự án, công trình trong kế hoạch và có khả năng hoàn thành trong năm 2010, đầu năm 2011 và phải bố trí kế hoạch năm 2011 để hoàn trả. Bố trí, đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ như: kinh phí phòng, chống dịch bệnh; duy tu đê điều; chuẩn bị lương thực và vật tư, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đối với các chính sách an sinh xã hội, các chính sách chế độ mới ban hành, cần tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, rà soát đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ,....

Cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ; đồng thời thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ quy định.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp về quản lý giá cả và kiềm chế lạm phát cao: Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý phục vụ quản lý điều hành giá, thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Từ nay đến hết năm 2010, không điều chỉnh giá điện và giá than bán cho điện. Đối với giá xăng dầu, trường hợp giá thế giới tăng buộc phải điều chỉnh tăng giá bán trong nước, thì doanh nghiệp phải báo cáo Liên Bộ Tài chính - Công thương và thông tin đầy đủ đến các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền cho người dân và xã hội, đồng thời phải đảm bảo giãn cách thời gian giữa các lần điều chỉnh giá theo đúng quy định; trường hợp giá thế giới giảm phải kịp thời điều chỉnh giảm giá bán trong nước; sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ thuế, Quỹ bình ổn giá xăng dầu không để giá tăng liên tục trong thời gian ngắn, gây tác động bất lợi đến sản xuất và tâm lý người tiêu dùng.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trong nước và thế giới, đặc biệt là giá các loại nguyên, nhiên, vật liệu quan trọng là đầu vào của nền kinh tế; kiến nghị, đề xuất kịp thời các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp tăng cường quản lý giá trên địa bàn. Chủ động dự báo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng để có kế hoạch cân đối cung cầu hàng hóa theo từng ngành hàng, địa phương. Thành lập các đoàn công tác liên ngành (Tài chính, Công thương, Thuế, Quản lý thị trường,...) thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá; kiểm soát chặt chẽ các phương án giá, mức giá đối với các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá theo quy định; những mặt hàng được Nhà nước sử dụng ngân sách để đặt hàng phục vụ các chương trình, mục tiêu quốc gia; hàng hoá, dịch vụ công ích trên địa bàn. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân có các sai phạm như: không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, buôn lậu và gian lận thương mại; đồng thời, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các hành vi vi phạm và việc xử lý vi phạm để nhân dân biết, giám sát kiểm tra. Định kỳ tổng hợp tình hình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan Thuế, Hải quan ở địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp với kiểm tra giá trên cơ sở kê khai thuế của đơn vị kê khai để chống việc tăng giá bất hợp lý. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu gian lận thương mại, trốn lậu thuế; loại khỏi chi phí tính thuế những khoản chi không đúng quy định khi quyết toán thuế; góp phần giữ bình ổn giá thị trường trong nước.

Tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán: Sử dụng linh hoạt các công cụ thuế, phí, lệ phí và các biện pháp thích hợp để đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu. Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hoá thủ tục hải quan, tập trung chỉ đạo triển khai cải cách, hiện đại hoá, giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. Nghiên cứu và sử dụng một số biện pháp kỹ thuật trong quản lý hải quan để kiểm soát nhập siêu, hạn chế nhập các mặt hàng không thiết yếu.

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo luồng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài để tiếp tục thu hút nguồn vốn này; chủ động có biện pháp thích hợp kiểm soát được các luồng vốn vào - ra. Tăng cường phối hợp với Bộ Công thương thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia để tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hoạt động thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, thực hiện tốt các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu.

Tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện chức năng, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới. Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý tài chính - ngân sách giai đoạn 2011-2015. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong kê khai, nộp thuế: Mở rộng triển khai nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; triển khai thủ tục hải quan điện tử, khai hải quan từ xa qua mạng đối với các doanh nghiệp ở những địa bàn có điều kiện; Triển khai việc thu thuế, lệ phí qua ngân hàng thương mại. Đầu tư phương tiện hiện đại hoá giám sát, kiểm tra hải quan...

Tổ chức triển khai thành công trên diện rộng Dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc tích hợp (TABMIS). Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong hệ thống tài chính cũng như các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tập huấn, nhập dữ liệu, chạy thử và hoàn thiện hệ thống; khắc phục những khó khăn bước đầu, kịp thời xử lý những vướng mắc nhằm bảo đảm thực hiện thành công việc triển khai hệ thống trên diện rộng, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý của ngành.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Để thực hiện tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010, ngành Tài chính cần khắc phục tình trạng ban hành cơ chế chính sách chậm. Hạn chế nợ đọng, thất thu, gian lận thương mại. Đồng thời, tăng thu, giảm bội chi. Đặc biệt, cần xây dựng dự toán thu NSNN sát với thực tế. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh công tác thanh tra, đặc biệt thanh tra giá, thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm. Ngành Hải quan cần khắc phục tình trạng áp mã HS không thống nhất trên cùng mặt hàng, cùng thời gian. Hiện nay, có tình trạng các cục hải quan áp mã HS khác nhau cho cùng một mặt hàng, dẫn tới mức thuế áp khác nhau. Đẩy mạnh công tác hiện đại hóa ngành và cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội bộ ngành...

(Kim Hoa)