Tăng vốn điều lệ - phải xây dựng “Phương án bổ sung vốn”

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 220/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối với Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước  hoặc Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ muốn tăng vốn điều lệ thì phải xây dựng “Phương án bổ sung vốn” với các nội dung:

-  Căn cứ pháp lý để tăng vốn

-  Tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi thực hiện phương án tăng vốn

-  Kế hoạch sản xuất kinh doanh  và sử dụng nguồn vốn tăng của doanh nghiệp

-  Đánh giá lợi ích kinh tế thu được và ảnh hưởng tăng đầu tư vốn của nhà nước

-  Đề xuất nguồn bổ sung vốn nhà nước vào doanh nghiệp khác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho năm tài chính từ năm 2013.

(T.H)