Tạo môi trường thông thoáng cho thị trường máy móc nông nghiệp

Thực trạng đang đặt ra ở nhiều địa phương là người nông dân thiếu vốn để mua máy móc, thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm tổn thất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, trong khi đó ngân hàng còn vốn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Hiện nay cả nước đang thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trong đó có tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Quyết định số 68 ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp là một chủ trương phù hợp với thực tiễn. Ý thức rất rõ sự cần thiết phải tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời gian vừa qua đã chủ trì, trình Chính phủ thông qua Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của đất nước ta theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng của sản xuất nông nghiệp, làm sao đẩy mạnh được sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là chủ trương rất đúng và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Để hỗ trợ cho chủ trương này, thời gian vừa qua Ngân hàng Nhà nước đề xuất và đã được Chính phủ đưa vào Nghị quyết số 14. Trong chương trình đó NHNN đã thí điểm triển khai 3 chương trình: Chương trình đối với các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; Chương trình tín dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng liên kết theo chuỗi sản phẩm; Chương trình đối với các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo liên kết chuỗi sản phẩm nhưng để phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu.

Đến nay NHNN đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, chính quyền địa phương các cấp, đã chọn ra được 10 doanh nghiệp và 11 dự án để tiến hành cho vay thí điểm theo 3 mô hình nêu trên. Sau một thời gian rất ngắn, chỉ 4 tháng vừa qua, số vốn các ngân hàng đã cam kết đối với 11 doanh nghiệp này đã lên tới 2.700 tỷ đồng, số vốn giải ngân trong thời gian ngắn vừa qua đã lên tới 534 tỷ đồng và đang triển khai rất tốt các dự án này. Theo kế hoạch sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và chính quyền địa phương của các tỉnh trong cả nước để làm sao đưa dự án thí điểm khoảng 15 đến 20 dự án, trong 2 năm. Trên cơ sở đó mục tiêu cuối cùng của ngành Ngân hàng là sẽ sửa đổi Nghị định 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn cho phù hợp với chương trình tái cấu trúc ngành nông nghiệp Việt Nam, phù hợp với đổi mới mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Riêng đối với Quyết định 68 vừa qua của Chính phủ nhằm thay thế hai quyết định là Quyết định số 63 và Quyết định số 65 của Chính phủ đã ban hành trước đây có nhiều nội dung không phù hợp. Trong đó có những nội dung liên quan đến ngân hàng nhưng cũng có nhiều nội dung liên quan đến các Bộ, ngành khác. Qua quá trình làm việc, sửa đổi, đến nay về cơ bản quyết định này cũng hết sức thông thoáng. Nếu trước đây chỉ có các ngân hàng thương mại tham gia thì đến nay các tổ chức tín dụng đều có thể tham gia vào chương trình này. Cùng với đó, trước đây hạn chế tỷ lệ nội địa hóa trong các máy móc, thiết bị để phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn, nhưng đến nay đã chấp nhận tất cả các thiết bị, kể cả 100% sản xuất ở nước ngoài..., điều này đã tạo ra một môi trường thông thoáng hơn cho thị trường máy móc phục vụ nông nghiệp. Tuy đây là lĩnh vực mới triển khai nhưng đã có mức tăng trưởng tín dụng khoảng 7,3%.

Vấn đề thứ hai về phát triển thủy, hải sản. Trong các chương trình tín dụng của ngân hàng thời gian vừa qua thì tín dụng phục vụ cho thủy, hải sản đã đạt được kết quả rất ấn tượng. Trong cuối năm 2012 đứng trước thực trạng các hộ, các hợp tác xã và doanh nghiệp nuôi trồng thủy, hải sản, đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ gặp rất nhiều khó khăn, ngành Ngân hàng đã có rất nhiều cuộc đi công tác thực tế để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, NHNN đã trình cho Chính phủ để Chính phủ ban hành Quyết định 1149 để tháo gỡ khó khăn cho người nuôi trồng thủy sản, trong đó đặc biệt là tôm và cá tra. Nội dung chính của quyết định này là cho phép các tổ chức tín dụng được cơ cấu lại nợ tới 24 tháng đối với các hộ doanh nghiệp và các hợp tác xã gặp khó khăn, đồng thời giảm mức lãi suất cho vay về mức lãi suất thấp nhất trong cho vay nông nghiệp và nông thôn. Nhờ có quyết định đó của Thủ tướng Chính phủ, rất nhiều khó khăn của bà con nuôi tôm, cá tra đã được tháo gỡ một phần. Tiếp theo đó, đến tháng 4/2014, sau chuyến công tác địa phương, NHNN thấy khả năng chúng ta phục hồi lại ngành nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm đang có khả năng rất lớn bởi vì thị trường tiêu thụ tôm của thế giới đang rất tốt. Trong khi đó, hiện hợp tác xã, hộ sản xuất... đang gặp khó khăn về tài chính. Vì thế, NHNN đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành tiếp Quyết định 540, quyết cho phép cơ cấu lại nợ đến 36 tháng và đặc biệt đối với bên vay gặp khó khăn bất khả kháng, ví dụ dịch bệnh thì được khoanh nợ đến 3 năm. Với chính sách này, đã giúp được chúng ta khôi phục lại ngành tôm của chúng ta đạt được những kết quả rất tốt trong thời gian vừa qua.

(T.Hương)