"Tham nhũng vặt" có xu hướng gia tăng

Đó là nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về Phòng chống tham nhũng được tổ chức 5/5, tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) là công việc rất quan trọng liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước và chế độ.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về Phòng chống tham nhũng. Nguồn - Internet.Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về Phòng chống tham nhũng. Nguồn - Internet.

Trong khi đó, theo báo cáo của 90 cơ quan trung ương và địa phương đã phát hiện 118 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm; tiến hành hơn 4.000 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 188 vụ vi phạm; chuyển đổi vị trí công tác 32.427 cán bộ, công chức; xử lý trách nhiệm 69 trường hợp lãnh đạo để xảy ra tham nhũng.

Cũng năm 2013, ngành Thanh tra đã triển khai 8.921 cuộc thanh tra hành chính và 197.690 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện 45 vụ, 99 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng, kiến nghị thu hồi 354 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 10 tập thể, 104 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, 39 đối tượng. Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 151 cuộc kiểm toán, qua đó kiến nghị xử lý tài chính hơn 22.821 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 31 cá nhân.

Về các vụ án trọng điểm xử lý hình sự, theo Bộ Công an các cơ quan tố tụng đã điều tra đã khởi tố 275 vụ, 602 bị can. Viện kiểm sát các cấp đã truy tố 293 vụ, 675 bị can. Tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 271 vụ, 566 bị cáo về các tội danh tham nhũng. Tiến độ, chất lượng hoạt động điều tra các vụ án tham nhũng từng bước được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vặt đang xảy ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng tại các địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, tham nhũng vẫn tiếp tục là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay, vẫn là một yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội. Do vậy, tập trung kiến nghị các biện pháp phòng chống nguy cơ phát sinh tham nhũng trong cổ phần hóa DNNN, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, vấn đề xử lý nợ xấu và hoạt động tín dụng của một số tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại, hoàn thuế VAT…được coi là mấu chốt.

(Bảo Linh)