Tháng 10/2013: Trình Quốc hội Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi

Đó là thông tin được Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng công bố mới đây khi bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS và định hướng quy hoạch phát triển nhà ở xã hội cho người dân.

Hiện nhu cầu nhà ở của người dân là rất lớn, trong khi BĐS đóng băng, nhà xây xong lại bỏ hoang...Hiện nhu cầu nhà ở của người dân là rất lớn, trong khi BĐS đóng băng, nhà xây xong lại bỏ hoang...

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005, Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực từ 01/01/2007. Sau một thời gian phát huy hiệu quả tích cực trong cuộc sống, có nhiều quy định của Luật Nhà ở cũng như Luật Kinh doanh BĐS đã không còn phù hợp với thực tế, hoặc thực tế phát sinh nhưng chưa được điều chỉnh trong Luật.

Cụ thể, Luật Nhà ở, có điều quy định xóa bao cấp về nhà ở, thực hiện theo thị trường nhưng Luật cũng lại nói về nhà ở xã hội. Như vậy tư duy không đầy đủ dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Trong kinh doanh BĐS cũng vậy, Luật coi nặng thị trường, coi nhẹ quản lý Nhà nước, trong khi đó BĐS là những sản phẩm gắn liền với đất mà đất là hữu hạn.

Trong khi sản phẩm BĐS khác với các sản phẩm khác trong nền kinh tế thị trường, nếu có sự can thiệp của Nhà nước càng nhiều thì càng ảnh hưởng lớn đến phát triển BĐS. Có những lĩnh vực khó can thiệp nhưng riêng BĐS rất cần sự can thiệp của Nhà nước, nhưng liều lượng can thiệp như thế nào để bảo đảm sự phát triển bền vững…

Đặc biệt theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS có mối quan hệ khăng khít và liên quan tới nhiều văn bản pháp luật khác như Luật Dân sự, Luật Đất Đai, Luật Môi trường… Do đó, quá trình soạn thảo phải bảo đảm sự liên quan, kết hợp được giữa các Luật đang sửa đổi, làm đúng Luật, không vi phạm Hiến pháp.

Theo dự thảo, Luật Nhà ở 2005 có 9 Chương với 153 Điều sẽ sửa đổi 12 Chương với 179 Điều, như vậy sẽ bổ sung thêm 3 Chương, cụ thể là Chương 4 về Tài chính nhà ở, Chương 6 về Quản lý, sử dụng nhà chung cư và Chương 9 về hệ thống thông tin nhà ở và cơ sở dữ liệu về nhà ở. Luật kinh doanh BĐS 2006 có 6 Chương với 81 Điều, Bộ Xây dựng dự kiến Luật sửa đổi có 9 Chương.

Theo lộ trình, Dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi đều được trình Chính phủ vào tháng 6 và trình Quốc hội vào tháng 10/2013. Tháng 5/2014, Quốc hội sẽ thông qua 2 Luật này...

(Nam Phương)